Symposium Waterschap over… water

Symposium Waterschap over… water

Al met al een informatieve middag bijgewoond over een odnerwerp dat binnenkort ook op onze agenda komt: de Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW).

Kaderrichtlijn Water

Vanwege al die drukte de laatste dagen wist ik bij aankomst even niet wat we bij Waterschap Aa en Maas ook weer gingen doen. Gelukkig kwam de presentatrice niet onze kant op om te vragen wat we van de bijeenkomst verwachtten…

Jetty Eugster, Onno Hoes, Lambert Verheijen.

Eerst maar eens iets over de EKRW. De EKRW is Europees (EU) voorgeschreven regelgeving die door de nationale overheden moet worden vertaald in wetten en regels. Het geeft aanwijzingen over de waterkwaliteit. Er is een een uitgebreide webstek voor ingericht, voor de ge:interesseerden, klik hier.

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Daarom is sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

Wat gisteren in elk geval duidelijk werd, is dat de richtlijn voor meerdere uitleg vatbaar is. Ook hebben overheden (de provincie dus ook) de mogelijkheid om te kiezen de beoogde waterkwaliteit later te realiseren. Iets waar ik niet voor zou pleiten. Als je de lat nu al zo laag legt, is het helemaal de vraag of je de gewenste kwaliteit ooit bereikt.


Alle blogs over het Provinciaal Waterplan lees je hier.


Water Natuurlijk

Hier links zie je ‘onze’ kandidaat voor de waterschapsverkiezingen eind dit jaar: Toon Voets. CDA, VVD en PvdA doen mee met een eigen lijst. De SP adviseert haar kiezers te stemmen op de groene lijst: Water Natuurlijk. Toon Voets is jarenlang actief geweest in de Osse SP en werkt nu voor de Vogelbescherming. Hij is momenteel lid van het algemeen bestuur. Als ingezetene. Het bestuur is democratisch gekozen heet het. Maar er zijn geborgde zetels, dat wil zeggen dat bepaalde categoriën een van tevoren vastgesteld aantal zetels heeft.Jetty Eugster, Onnpo Hoe

Geef een reactie