Megastal Diessen op de tocht
2007 - mestbiggen

Vandaag werd bekend dat de Raad van State een streep heeft gettrokken door de plannen om in Diessen 16.000 varkens op één bedrijf te huisvesten. Benieuwd of Gedeputeerde Rüpp eieren voor zijn geld kiest.

Helaas, als ik Omroep Brabant moet geloven ziet de boer nog kans om met de provincie alsnog de vergunning rond te krijgen:

Varkenshouder Rijnen wil hier samen met de provincie aanvullende informatie over gaan leveren. Hij hoopt dat hij volgende maand een nieuwe milieuvergunning kan krijgen voor de omstreden megastal.

Terug naar de uitspraak, dit stond vandaag eerst op brabantsdagblad.nl:

Volgens de hoogste bestuursrechter heeft GS niet onderzocht of de ammoniak die deze varkenshouderij gaat uitstoten schadelijk kan zijn voor het nabijgelegen Europees beschermde natuurgebied Kempenland-West, dat wordt gevormd door de Landschotse, Mispeleindse en Neterselse Heide. Dat is in strijd met de Habitatrichtlijn die deze natuur beschermt tegen significante aantastingen.

Voorlopig is de eerste slag binnen voor de bevolking van Diessen én voor de omliggende natuur. Een beetje wrang dat Rüpp juist vorige week een initiatief aankondigde om samen met de minister op zoek te gaan naar een andere strategie, maar nu tóch de vergunning lijkt te gaan repareren in Diessen.

Dit was eerder in het Brabants Dagblad te lezen:

‘Onrust over risico’s megastal wegnemen’

Landbouwminister Verburg en bestuurders van de vijf varkens- en kippenprovincies in Nederland gaan proberen de onrust over de risico’s van megastallen weg te nemen. Paul Rüpp, de Brabantse gedeputeerde voor onder meer plattelandsontwikkeling, neemt daartoe het initiatief.

De vestiging van grote varkens- of kippenbedrijven in een zogeheten landbouwontwikkelingsgebied (LOG) leidt in Boekel tot zorgen bij omwonenden. Huisartsen daar roepen op tot verzet, vanwege mogelijke effecten op de volksgezondheid. “Onrust onder de bevolking moet je altijd serieus nemen “, zegt Rüpp. “We moeten er samen een afdoende antwoord op vinden. Dat is geen provinciale, maar een nationale zaak.”

Volgens de gedeputeerde is er nog geen oorzakelijk verband aangetoond tussen gezondheidsproblemen en schaalvergroting in de intensieve veehouderij. ” Zolang er geen acute problemen zijn is er geen reden tot stoppen met die ontwikkeling.”

Op zoek naar oude blogs over onze megastallenavond in Diessen kwam ik erachter dat ik de foto’s nooit geplaatst heb. Ter lardering van dit blog alsnog de foto’s van de SP-avond op 12 december 2007.

Geef een reactie