Politici zijn de laatste tijd druk doende geweest om listen te verzinnen om milieuclubs monddood te maken.

Zo dreigde gedeputeerde Paul Rüpp al eens op zijn blog om wat aan de subsidie van de Brabantse Milieufederatie (BMF) te doen. En met succes lijkt wel, want de BMF kortte onlangs schielijk een lange lijst van zeer kwetsbare natuurgebieden in die beschermd zouden moeten worden tegen amoniakuitstoot door veehouderijen. Een ongelukkig foutje, aldus de directeur van de BMF onlangs in een gesprek met Birgit Verstappen en mij (lees hier het verhaal).

Het laatste wapen: rechters met dreigende taal warm laten lopen om niet direct belanghebbende milieu-organisaties niet-ontvankelijk te verklaren bij rechtszaken. De reden? Ze zijn te succesvol. Zo heeft Stichting Openbare Ruimte al zaken gewonnen tegen de provincie Noord-Brabant, een kunstje dat de Twentse stichting VMDLT ook al eens met succes flikte. In ónze provincie nota bene.

En nu blijken rechters gevoelig voor het argument van de gealarmeerde politici. Helaas, want deze vreemde vogels, zoals Ron Lodewijks ze afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad noemde, slagen er in tegenstelling tot de BMF wel in om hun spierballen te laten zien:

In een zaak tegen de uitbreiding van een veehouderij aan de rand van het heideveld Kampina bij Boxtel, maakt de Raad van State gehakt van het nationale vergunningenstelsel voor Europees beschermde natuurgebieden, beter bekend als Natura 2000. Politiek Den Haag slaat op tilt: geen veeboer kan straks nog uitbreiden! Aangezien het in Brabant verder wemelt van de Natura 2000-gebieden – Peelvenen, Kempenland, Leenderbos, Biesbosch – wordt het ook hier menige bestuurder bleek om de neus. Zelfs de ingeschakelde Carlo Trojan, Neerlands internationale paradepaard, heeft de juiste weg uit de chaos niet kunnen wijzen.

En dat allemaal dankzij twee vreemde vogels uit Mokum, die volgens de provincie geen direct belang hebben bij allerlei Natuurbeschermingswetskwesties waar zij in Brabant tegen te hoop lopen. Althans dat standpunt verkondigen ambtenaren namens Gedeputeerde Staten tijdens rechtszittingen, hoewel het bestuur zelf zo’n vergaande uitspraak (nog) niet heeft gedaan. Men laat dit beulswerk graag aan de Raad van State over.

Het hele, zeer lezenswaardige, artikel is te lezen op brabantsdagblad.nl, klik hier.

This Post Has One Comment

  1. Volgens mij moet juist de Provincie nog meer steun bieden aan de BMF. Het College van Deurne is mijn strijd tegen een beter leef Milieu moe !! Gedoog dan ook niet alles is mijn KREET !!!

    Gr Jack

Geef een reactie