foto van www.grensparkzk.be
Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van de verdoging van de Groote en de Kleine Meer in de Brabantse Wal bij Woensdrecht. In het voorjaar was ik daar met SP-collega Nico Schouten op werkbezoek.

Deze week werd ik benaderd door mensen die het gebied goed kennen. Waterbedrijf Evides bleek niet van zins te stoppen met de onttrekking van drinkwater. Die onttrekking van drinkwater is wel de belangrijkste oorzaak van de verdroging. Hierdoor krijgt het kwelwater, dat via de Ardennen ondergronds naar dit prachtige natuurgebied stroomt, niet meer de kans om de meren te vullen.

Tegenwoordig kun je bij een droge zomer over de meren lopen. En dan bedoel ik niet ‘op zijn jezus’. De bomen groeien metershoog waar eens water was. Water waar veel rode lijst-vogelsoorten verbleven.

Lees de volledige vragen zoals ik ze vandaag aan Gedeputeerde Staten heb gesteld hier, op de webpagina van SP Brabant.

Geef een reactie