De blogvolger zou eens gaan denken dat ik niets politieks meer doe. Afgelopen vrijdag fractieoverleg met onaangekondigd bezoek van de regiobestuurders.

En dat om te kijken en luisteren hoe het bij ons gaat. Nu gaat het bij onze fractie gelukkig steeds beter, dus daar waren we snel mee klaar. Verder hebben we als fractie nog uitgebreid stilgestan bij de laatste statenvergadering – meer in het bijzonder de benedengordelse stoten van GroenLinkser E. van Schoonhoven (zie hier en ook hier). Ook het optreden van de voorzitter van Provinciale Staten kwam naar aanleiding hiervan ter sprake.

Ik had me behoorlijk geërgerd aan het feit dat Maij-Weggen de CDA-fractie tot zeven keer liet interrumperen op één onderwerp. Dat is iets wat ons niet wordt toegestaan. Normaalgesproken is ze er als de kippen bij om te zeggen dat je maar twee keer op hetzelfde onderwerp een interruptie mag plegen. Bij het CDA (en soms de VVD) heeft ze die haast zelden.

En het gebeurt vaker. De antipatihie jegens de SP zit bij een enkeling erg diep. De ene keer is frustratie de oorzaak, de andere keer diepgewortelde afkeer van onze standpunten.

Verder had ik in de marge nog overleg met de griffie over de ambtelijke ondersteuning. Over de griffie niets dan goeds, maar mijn initiatiefvoorstel (waar ik nu echt aan begonnen ben – homo-emancipatie) blijkt zo nieuw te zijn dat ‘de toren’ niet echt happig is om me bij te staan. Lastig, maar we komen er wel uit.

Geef een reactie