Mieke Geeraedts (VVD)

Als het twee weken geleden 1-0 was, dan zou het nu 1-1 zijn. Maar zo zal het wel niet werken. De druiven zijn best wel zuur, na alle hoop die gewekt werd door de ferme taal van SP en VVD. De druk die de Gedeputeerde Staten (GS) legden op VVD- en PvdA-dwarsliggers was nog veel fermer. En niet iedereen bleek daartegen bestand.

 

Het is een beetje te snel om al een goeie analyse te maken, maar er zijn wel wat zaken die opgevallen zijn vandaag:

 • D66 die het spoeddebat mee aanvraagt en meteen aan het begin met het CDA nota bene een motie indient om de democratische besluitvorming over te doen.
 • De fracties die donderdag nog laat vergaderden en nóg niet om waren.
 • De brief van RWE die naar ik begreep pas vanmorgen om 09.15 uur uit de hoge hoed getoverd werd die zogenaamd voldoende nieuwe feiten bevatte om de besluitvorming nog eens over te doen (het woord chantage werd alleen in de wandelgangen genoemd).
 • Besluitvorming wat eigenlijk niet meer dan een advies was aan GS (omdat Provinciale Staten formeel geen zeggenschap hebben), maar een positief advies kwam GS beter uit.
 • Statenleden die zwaar onder druk zijn gezet om anders te stemmen.
 • GS die enerzijds veel druk legden op het Statendebat en anderzijds bijna arrogant stelden elk besluit naast zich neer te kunnen leggen.

Vooral de rol die D66 en CDA hebben gespeeld vind ik kwalijk. Door CDA is hoog spel gespeeld. Maar D66 die heel principeel een spoeddebat ondersteunde omdat er niet gemarchandeerd kon worden met de democratie (democratisch besluit Essent niet te verkopen moet door GS uitgevoerd worden)  had wel heel weinig aanleiding nodig om met diezelfde democratie een loopje te nemen.

En we kunnen wachten op de edelste motieven die er achteraf bijgesleept worden om dit gedrag goed te praten, maar voor mij is het niet geloofwaardig.

De Tweede Kamer verschafte de VVD een mooi motief om in te stemmen met een gehaaide CDA-motie. Door te stellen dat de splitsing van Essent geen belemmering mag vormen voor de verkooop van het energiebedrijf en daaraan een positief verkoopadvies aan GS te koppelen was het uiteindelijk het perfecte excuus om aan het einde van weer een lange dag vergaderen en schorsen als een blad aan een boom om te draaien.

Het excuus was dat de Tweede Kamer verzuimd had om te regelen de splitsingswet terug te draaien. Dat zoiets niet zo kort nadat die is aangenomen gebeurt, wist Mieke Geeraedts ook wel, dat vergt meer tijd. Maar alles wijst erop dat Nederland weer eens het beste jongetje van de Europese klas wilde zijn. Doordat onze regering te snel en te vergaand een EU-richtlijn hebben uitgevoerd blijft er een energiebedrijf over dat geen schijn van kans zou maken op de vrije energiemarkt. En toen kon ook de grote meerderheid van de VVD-fractie naar eigen zeggen niet anders meer dan de zaak verkopen.

Zoals de verslaggever van Omroep Brabant terecht zei: SP-fractievoorzitter Nico heijmans heeft gevochten als een leeuw, maar hiertegen was geen kruid gewassen. En ik wil nog even kwijt dat ik respect heb voor de 6 Statenleden van PvdA en VVD die hun principes trouw zijn gebleven.

Dat was mijn beleving van de dag ongeveer. Hier het verhaal op volkskrant.nl. En fd.nl (Financiëel Dagblad) heeft dit verhaal. Omroep Brabant bericht ook uitgebreid, klik hier. Voor de reactie van medeblogger Annegien Wijnands, klik hier.

Uiterlijk 26 mei moet de Minister Van der Hoeven besluiten of de splitsing doorgaat en dan kan GS besluiten Essent definitief te verkopen. Daarna kan de rechtzaak over het juridisch bezit van de kerncentrale in Borsele  van energiebedrijf Delta nog roet in het eten gooien.

En als dat allemaal niet helpt, kunnen Essent-klanten die het er niet mee eens zijn over stappen naar Eneco (het bedrijf kondigde gisteren aan niet langer in de etalage te staan en in overheidshanden te willen blijven).

En op 4 juni wél gaan stemmen, en natuurlijk op een partij die er alles aan gedaan heeft om Essent in overheidshanden te houden én die ervoor wil waken dat EU-landen niet gedwongen worden hun nutsvoorzieningen te verpatsen.

En nu naar bed, ik heb mijn hoofd leegegschreven, maar ben wel doodop nu.

This Post Has 2 Comments

 1. Wat een ontzettend vieze spelletjes worden er toch gespeeld en wat hebben bepaalde partijen een achterbakse en ondemocratische tactiek zeg.

  Vechten en op het eind toch verliezen is zuur. Hopelijk ziet de kiezer dat wij wel een partij met principes zijn en vechten voor waar wij (en de vele kiezers) voor staan.

 2. Dag Ron,

  Ik denk dat je niet goed op de hoogte bent gesteld van mijn overwegingen mee te doen aan de aanvraag voor een spoeddebat. Jouw verwijt aan mijn adres is op verkeerde veronderstellingen is gebaseerd. Je gaat ervan uit dat ik de aanvraag tot het spoeddebat met dezelfde motivatie als de SP (“omdat er niet gemarchandeerd kon worden met de democratie (democratisch besluit Essent niet te verkopen moet door GS uitgevoerd worden”) heb ondersteund en dat is pertinent niet waar. Ik heb herhaalde malen tegen Nico Heijmans gezegd dat ik zijn aanvraag ondersteunde omdat ik vond dat er duidelijkheid moest komen met betrekking tot besluitvorming van GS (welke dan ook). Dat gezien de hoeveelheid ruis op de lijn die er ontstond door allerlei perspublicaties en het uitblijven van een besluit van GS. Maar ik heb 2x telefonisch en 1x per sms aangegeven (omdat ik geen verwarring wilde over mijn deelname aan de aanvraag!) dat ik absoluut mijn mening over verkoop bleef handhaven. Het ging mij op het moment van de oproep tot een spoeddebat dus alleen om duidelijkheid (kort gezegd: voert u de motie van 24 april uit of niet).
  De informatie met werkelijk nieuwe feiten (dat RWE ook met minder dan 80% aandelen akkoord zou gaan en dat dus de positie van Brabant in het verkoopproces een heel andere zou worden) kregen wij pas vlak voor de PS-vergadering. Ik heb er lang over nagedacht of ik de informatie voldoende zwaar vond om als nieuw feit te interpreteren maar vond uiteindelijk dat dat, gezien de mogelijke consequenties, wel degelijk het geval was. En nieuwe feiten maken nieuwe overwegingen, debatten en meningsvormingen mogelijk en noodzakelijk. Als het om andere zaken zou gaan, zou de SP dat ook als een nieuwe werkelijkheid accepteren en meenemen in nieuwe besluitvorming.
  Dat deze uitkomst heel vervelend is voor partijen die ziel en zaligheid hebben gegeven voor een andere uitkomst begrijp ik heel goed. Ik heb zelf ook vaak genoeg aan die kant gestaan want dat is meestal het lot van de oppositie. Maar er is van mijn kant nooit gedraai geweest, ik heb altijd heel duidelijk gecommuniceerd over mijn overwegingen en opvattingen, want ik weet veel te goed dat ze anders verkeerd geïnterpreteerd worden. Je kunt me dus rustig op mijn opvattingen aanvallen, prima zelfs, maar niet op mijn gedrag. Dat is echt politiek volkomen correct geweest. Ik vind het verwijt dat ik met de democratie een loopje zou nemen niet terecht.
  Groeten,
  Marusjka

Geef een reactie