Het was goed eens met de directeur van de Brabantse Milieu Fedratie (BMF) te spreken. Op een aantal punten heb ik wat meer duidelijkheid gekregen. Al is het alleen maar over de (strategische) manier van denken van de BMF. De aanleiding was de voordracht van zeer kwetsbare natuurgebieden die plosteling een eind gekrompen bleek.

Dat had de Partij voor de Dieren ontdekt. Samen met de fractievoorzitter van de PvdD, Birgit Verstappen, ben ik donderdag in de namiddag op gesprek geweest bij Jan van Rijen, directeur van de BMF. De BMF houdt kantoor in het gebouw van het Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan in Tilburg. Om bij Jan van Rijen te komen moesten we langs een collectie opgezette huisdieren. Wel vreemd om een stuk of zes huiskatten opgezet in een vitrine te zien.

Maar goed, de aanleiding van het gesprek kun je hier lezen. Echt een verklaring waar ik door gerust gesteld ben heb ik niet gekregen voor het plotseling schrappen van een groot gedeelte van de lijst van zeer kwetsbare natuurgebieden die voorgdedragen werden voor bescherming tegen amoniakuitstoot door veehouderijen.

Onvrede bij de BMF-lidorganisaties over oude afspraken uit de reconstructieperiode komt niet sterk over als excuus waarom eerst een verkeerde lijst is gestuurd aan het provinciebestuur.

Iedereen mag een eigen idee hebben over de strategie van een milieuorganisatie, maar mijn idee is dat elk bestuur (ook dat van de provincie) een sterke, kritische en onafhankelijke milieubeweging verdient. Niet eentje die aan het handje van het provinciebestuur meeloopt, bang om gekort te worden op de subsidie.

Zeker in Brabant, waar CDA en VVD samen met de ZLTO toch al stevig op de bres staan voor het landbouwbelang hebben natuur en milieu nood aan tegenkrachten. Politiek doen wij dat samen met andere partijen, daarbuiten mag verwacht worden dat de milieubeweging haar taak serieus neemt.

De komende maanden wordt duidelijker hoe wij in Provinciale Staten e.e.a. aan de orde gaan stellen. Dat en nog veel meer hebben we na afloop op een Tilburgs terras besproken. Op de tweede foto zie je de fotograaf van de bovenste foto links half achter Birgit Verstappen.

Geef een reactie