De SP en het CDA hebben gezamenlijk de voorzitter van de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid (cie EMG) verzocht om De Heus te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie.

Dit als vervolg op de behandeling in de commissie Ruimte en Milieu (cie RM) in juli, vlak voor het zomerreces. Zie dit blog voor de achtergronden, klik hier. Nu wordt het besproken op de plek waar het geld verdeeld wordt voor de NIMBY-projecten*. De Heus Ravenstein zou op dat lijstje moeten komen volgens mij.

De vergadering is op vrijdag 12 september, vanaf 13.30 uur op het provinciehuis.

* De provincie heeft een potje voor de verplaatsing van overlastgevende bedrijven die mensen not in my back yard willen hebben. Liever niet in hun achtertuin dus.

Geef een reactie