Essentdebat (I)

Het 2e Essent-debat van Provinciale Staten. Het is niet het laatste debat, gezien de ontwikkelingen rond de splitsingswet. De CDA-D66-motie is aangenomen, GS kunnen indien de splitisngswet het toestaat, Essent verkopen. Bijgewerkt 17.47 uur

Voorafgaande aan de Statenvergadering vond een bescheiden demonstartie van SP, GL en PvdD plaats voor het provinciehuis. 

 


(met dank aan Ger Wouters)

Het debat begon al meteen (niet) goed doordat de aanvragers van het debat niet als eerste het woord kregen.  

Ik zit een beetje met verbijstering het verloop van het debat aan te horen. De voorzitter ‘die omwille van de tijd’ de oppositieleider (Nico Heijmans) niet de gelegenheid geeft om te interrumperen. D66 die samen met het CDA een motie indient die verkoop van Essent door Gedeputeerde Staten wél mogelijk moet maken.

Mieke Geeraedts (VVD) heeft na Nico Heijmans het woord. En zoals ik het inschat vind ik haar nog altijd heel erg kritisch. Het Brabants Dagblad schrijft nu dat verkoop nabij is (klik hier). De VVD wil dat geen beslissing genomen wordt tot verkoop zolang de splitsing van Essent nog niet geregeld is.


Mieke Geeraedts (VVD)

Er ligt nu een motie voor van CDA en D66 waarin PS opnieuw om een uitspraak over de verkoop wordt gevraagd. Het wordt dus weer spannend of eb hoeveel VVD-ers instemmen met deze motie. Bij de PvdA lijkt de verdeling voor-tegen gelijk gebleven.

Het wordt dus weer koppen tellen. Eén CDA-er is in China, twee VVD-ers moesten en paar uur naar een andere afspraak. Spannend.

We zijn met ziojn allen op zoek (wij trouwens niet hoor) naar een nieuw feit dat behandeling en herziening van het Statenbesluit zou rechtvaardigen.

Op dit moment (13.40 uur) is Annemarie Moons aan het woord (PvdA-Gedeputeerde).


Gedeputeerde Annemarie Moons (PvdA)

Het college van GS vraagt nu een schorsing aan…

16.51 uur: we zijn weer bijna compleet, één VVD-Statenlid is weer onderweg terug naar Den Bosch. Die schorsingen die soms drie kwartier duren, voeden de geruchten. De vorige vergadering ging he tnet zo, en toen bleek ook pas bij de stemming hoe de verhoudingen werkelijk lagen.

Het zal ervan afhangen of de antwoorden van Gedeputeerde Moons voldoende bevredigend zijn om de VVD-tegenstemmers te overtuigen.

17.13 uur: de VVD heeft weer behoefte aan een schorsing. Maar het CDA wijzigt haar motie. ‘GS aanbeveelt de aandelen te vervreemden, mits er duidelijkheid is over de splitsingswet’. Of iets van die strekking. Veel vager en veel meer ruimte voor interpretatie, maar uiteraard om die lastpakken zover te krijgen dat ze terug in het coalitiehok komen. 

17.50 uur: het is ze dus gelukt. Op twee mensen uit de fractie na (Marijn Ten Harmsen ter Beek en Jeannette Zwijnenburg) is de VVD-fractie overstag gegaan. Essent gaat dus verkocht worden, tenzij er nog een wonder geschied. Voor de geschiedschrijving: Ook de PvdA-ers Ingrid van Breda, Ehssane Gounou, Annegien Wijnands en Johan Stalknecht stemden tegen verkoop van Essent.

This Post Has 2 Comments

  1. Nu voelt de SP wat wij al jaren voelen. En echt het is klote als je weet dat je met Geld alles kunt kopen zelfs ESSENT. Steun nu vooral de SP Fractie en stem tegen dit besluit en dat kan op 4 Juni. Ik stem DENNIS DE JONG !!!

    Provincie bestuur Brabant BEDANKT !!!!!!!

    Jack

  2. Mochten er binnen het provinciebestuur van Brabant (evenals dat van Limburg overigens), nog lieden zijn die zich afvragen waarom er toch zo’n kloof is tussen politiek en burger, dan hoop ik dat iemand de dames en heren eventjes op deze gang van zaken wil wijzen. De gevolgens hebben we ook op 4 juni kunnen zien. Hopelijk slaagt de SP er in om vóór de volgende verkiezingen het volk duidelijk te maken dat ook de Parij Voor Veelverdieners heus niet zo goed voor heeft met ‘de gewone, hardwerkende Nederlander’ als ze doen voorkomen. Vraag bijvoorbeeld maar eens aan wat postbodes. Kom op mensen, we geven niet op!

Geef een reactie