Laatste commissie voor reces


Door de overvolle agenda’s mocht de commissie Ruimte & Milieu in de broeierige hitte nog een lange avondzit maken om achterstallige onderwerpen vòòr de vakantie weg te werken. Een uitgebreid blog over De Heus, muskus-rattenbestrijding, Groene Daken en  biologische landbouw.

Terwijl wij langzaamaan wegdreven werd er beneden in het Provinciehuis danig op los gefeest om de Brabantse Olympiagangers uit te wuiven, lees Wouters’ blog maar – hij was er bij. Verschil moet er zijn. En omdat ik mijn snoertje van de camera kwijt ben, hier wat oude foto’s. Maak ik later wel in orde. Hieronder een aantal punten uit de agenda. Veerle moest naar een school-toneeluitvoering van haar zoon en Spencer had een andere afspraak, vandaar dat ik alle onderwerpen mocht doen gisteren.

biologische landbouw
Gelukkig is daarover binnen de fractie en zeker tussen Veerle en mij (het is ‘haar’ onderwerp officieel) weinig verschil van inzicht. Het voorstel was al in december geagendeerd, maar zonder er één woord aan vuil te maken bleek het onderwerp ‘Plan van aanpak biologische landbouw 2008-2011‘ al afgehamerd. Op ons verzoek dus opnieuw geagendeerd – wel mosterd na de maaltijd want de begrotingswijziging was in december al besloten. Maar alle fracties konden zich alsnog uitspreken over de inhoud.

Wij vinden de inzet van Gedeputeerde Staten (GS) veel te mager en kregen daar steun voor van GroenLinks. Andere fracties vonden de sector ook belangrijk, maar willen het liefst alles aan de markt overlaten. Daarbij vergetend dat de veefabrieken ook overheidssteun krijgen en dat goedkope speklapje en kippenboutje zo wel goedkoop kan blijven. En dus legt de eko-speklap het in prijs af en laat de massa het liggen. Verder willen we meer steun voor boeren in de overgangsfase en meer projecten die bijvoorbeeld ook afzet gegeneren (denk aan schooolkantine’s).

Wat we zeker niet willen is gentech-gewassen, die vormen een bedreiging voor de biologische sektor. Ik ben uitgenodigd door gedeputeerde Rüpp om eens te gaan kijken bij een organisatie (naam even kwijt), want volgens hem wordt er ik ekoland steeds gemakkelijker over gentechgewassen gedacht. Volgens mij, is het gewoon verboden, anders krijg je geen eko-keurmerk.

de watermarmot
Oftewel de muskusrat, zoal dit beestje meestal wordt genoemd. Marmot klinkt al meteen een stuk liever en vriendelijker. Op verzoek van de PvdA en GroenLinks was de muskusrattenbestrijding geagendeerd. Vreemd genoeg hadden beide partijen een wat ander standpunt. Het viel me weer op hoe de VVD bijna blind en doof voor wetenschappelijke geluiden achter de rattenvangers van Rijkswaterstaat aanloopt. Het boerenbelang zal wel meespelen, maar nuchterheid is op zijn plaats, want:

• er is veel bijvangst (vaak beschermde soorten)
• de vangst- en dodingsmethoden zijn zeer omstreden en dieronvriendelijk
• de ontwikkeling van de populaties is nooit in kaart gebracht, alleen de hoeveelheid gedoodde dieren
• het nut van doden heeft volgens biologen geen effect op de grootte van de populatie (er worden meer jongen geboren naarmate er meer dieren worden gedood)
• de schade aan waterkeringen is te voorkomen

En dus kon ik volstaan met een stukje SP-verkiezings-programma van de laatste statenverkiezingen:

De provincie stopt met de structurele bestrijding van muskusratten. Met het uitgespaarde geld worden in kwetsbare oevers met een waterkerende functie versterkingen aangebracht en onderhouden. (Een deel van) de rattenvangers (zal) zullen worden ingezet voor controle en beschermingstaken.

De Heus
Op mijn verzoek geagendeerd, lees hier de achtergronden. Dankzij de inleiding van Wim Walk van het comité ‘Het kan HEUS beter‘ werden de ogen van sommige commissieleden geopend. Was het eerst een verhaal van de SP over milieu en een bedrijf op de verkeerde plek (ik was de enige die zich er een beetje in had verdiept, naast nieuw Statenlid Evert van Schoonhoven die uit Ravenstein komt), nu werd het wel heel duidelijk dat het bedrijf daar niet thuishoort.

Cruciaal was gisteren de nieuwe milieubeschikking. De provincie kón wel degelijk de kant van de burgers en gemeente Oss kiezen, maar gedeputeerde Hoes kiest consequent voor de belangen van het bedrijf. Wat ik vreesde is inmiddels bewaarheid: er is weer beroep aangetekend bij de Raad van Staten en zo wordt een zoveelste ‘gang naar de Kneuterdijk’ in Den Haag gemaakt. De vergunning is één, de lokatie is twee, en daar zou eigenlijk de gedeputeerde voor economie over moeten gaan.

Gelukkig werd ik gesteund door Annegien Wijnands (PvdA) en later vroeg ook CDA-collega Conny Kerkhof duidelijk of, mocht er een vierde NIMBY-project mogelijk zijn, dat dan De Heus in Ravenstein kon zijn. Daarmee de druk opvoerend richting Onno Hoes. Dat is het enige wat helpt bij hem, want uit zichzelf doet hij weinig moeite om mee te denken over een verhuizing naar een geschiktere lokatie.  De politieke wil ontbreekt gewoon bij hem om er iets aan te doen. T.z.t. de notulen nog maar eens publiceren hier, en morgen de krant (en dit blog) in de gaten houden.

Het onderwerp was de laatste dagen weer in het nieuws omdat de gemeente ‘s-Hertogenbosch een flinke zak met Rijks- en provinciegeld krijgt om Koudijs (zoals De Heus hier nog steeds wordt genoemd) uit te kopen en te verplaatsen naar een industrieterrein. De waarde van de inwoners van Ravenstein is beduidend minder dan de economische waarde van Den Bosch, dat blijkt maar weer.

Eén klein stapje ben ik verder gekomen, het CDA en de SP gaan het onderwerp agenderen voor de commissie Economie, dáár kan verplaatsing besproken worden, zodat het overlastgevende bedrijf uit de backyard van Ravenstein verdwijnt. Dat is een winstpuntje.

grapje moet kunnen…
Je kunt moeilijk de hele avond in de broeierige hitte bloedserieus blijven, ik althans niet. ‘Plan van aanpak kwaliteitsimpuls natuur- en milieu-educatie’ was een onderwerp waar bijna niemand over wilde spreken en ik ook niet -ik was het er mee eens. Maar zoals gebruikelijk bij politici is het lastig om helemaal niets te zeggen en de VVD kon het niet laten om te zeggen dat ze de kriebels kregen van wat er allemaal werd bijgesleept. Waarna ik aan het woord kwam en het opnam voor (VVD!-)gedeputeerde Hoes door te zeggen: “Er móest wel iets niet kloppen aan het voorstel. Als de SP het er helemaal mee eens is, krijgen de partijen aan de overkant (CDA-VVD) jeuk.” Hoes bedankte vriendelijk voor de steun van de SP.

groene daken
Helemaal aan het eind van de vergadering werd initiatiefvoorstel ‘Groene Daken’ van Pvda-statenlid Annegien Wijnands besproken. Achteraf hoorde ik pas dat een uitgebreid voorstel het niet zou halen, vandaar een voorstel om GS op t edragen met concrete plannen te komen. Een afgezwakt voorstel dus. maar nu wel met steun van SP en CDA, een ruime meerderheid dus.

En opnieuw wilde Hoes er niet aan. Heel onbevredigend, vooral voor de indiener van het voorstel. Ik heb uiteindelijk nog nadrukkelijk gesteld dat het CDA én de SP het voorstel steunden, op zich al een meerderheid, en dat hiermee GS het voorstel wel móesten uitvoeren. Als een boer met kiespijn dus. Zie voor meer informatie het voorstel, dat CDA en SP graag uitgebreid zagen met bijvoorbeeld de toepassing van zonne-energie op daken.

This Post Has One Comment

  1. Ron, dank je wel voor het overnemen van mijn onderwerpen. Jij zat te zweten bij biolandbouw en watermarmotten, ikke bij de musical Grease door nerveuze achtstegroepers, onder wie Boris. Afscheid van de basisschool, daar moet je als ouder bij zijn. Wat een arrogantie weer van Hoes. We blijven er tegenin hangen. En tegelijk constructieve voorstellen doen.

Geef een reactie