De Heus nog in productie


De Heus Ravenstein produceert voorlopig nog gewoon door, dwangbevel of niet. Dinsdag treft de bedrijfsleidng weer een delegatie van inwoners van Ravenstein bij de Raad van State.

Gisteravond hoorde ik al verontrustende geluiden (Gedeputeerde Hoes hoopte vandaag nog even dat ik het over geruchten had) dat het bedrijf alweer een nieuwe milieuvergunning heeft aangevraagd en hiermee naar de Raad van State te gaan. Doel is de provinciale gedwongen productiestop te voorkomen.

Het verontrustende was dat de provincie de aanvraag ‘vergunbaar acht’. Eerst maar de aankondiging van vanochtend door de Raad van State:

Zitting over het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, waarbij aan een veevoerfabriek uit Ravenstein te kennen is gegeven dat bestuursdwang zal worden toegepast als het bedrijf de productie niet tijdelijk stopzet. Het provinciebestuur heeft dit besloten omdat het bedrijf al meer heeft geproduceerd dan de 140.000 ton die het op grond van de oude milieuvergunning in een jaar mag produceren.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 16 september jl. de recentere milieuvergunning voor het bedrijf vernietigd. Die uitspraak is te vinden op de website onder zaaknummer 200804557/1. Het bedrijf vindt dat het provinciebestuur geen bestuursdwang mag toepassen omdat er een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning is gedaan waarmee het bedrijf meer dan 140.000 ton veevoer per jaar mag produceren. Daarom vraagt hij de Raad van State het besluit te schorsen. (zaaknummer 200908436/1)

Op mijn vraag of Gedeputeerde Staten de laatste milieuvergunningaanvraag door De Heus vergunbaar achtte kreeg ik van Gedeputeerde Hoes slechts het antwoord dat er nog geen GS-besluit over was genomen. Wel liet hij nog weten dat de positie van de provincie niet was om puur naar het bedrijfsbelang te kijken, maar alle belangen – óók die van omwonenden – tegen elkaar af te wegen. En dat GS het handhavingstraject héél serieus nemen.

Geen stap verder en dinsdag maar weer afwachten. Ondertussen draait de veevoerfabriek gewoon door. Hoes kon ook niet zeggen of er nog enig zicht was op stillegging dit jaar.

Oh ja, een dooddoener tot slot (om de moed erin te houden): de Gedeputeerde verklaarde ook nog dat elke aanvraag voor een milieuvergunning zeer zorgvuldig werd behandeld. Vandaar dat ze steeds sneuvelen bij de Raad van State.

Geef een reactie