Gisteren deed het Brabants Dagblad verslag van de discussie en besluitvorming in de gemeenteraad van Maasdonk (Geffen – Nuland – Vinkel) over mogelijke legalisatie van Vinkeloord. Voor het zomerreces is legalisatie van Parc Patersven in Zundert als proefproject behandeld in de commissie.

De gemeente Maasdonk gaat het besluit tot legalisatie nu voorleggen aan de provincie. Die heeft (met o.a. onze stem tegen) voor het zomerreces besloten om in Zundert een proefproject te starten met de legalisatie van permanente bewoning van vakantiehuisjes in Parc Patersven. Nog voor dat project is gestart komt het volgende verzoek. We konden natuurlijk op deze ontwikkeling wachten. Maar in Vinkel, gemeente Maasdonk, is meer aan de hand. Lees de bijdrage van gemeenteraadslid Henk Heijmans van Partij Maasdonk in het Brabants Dagblad van vandaag:

” Partij Maasdonk, bij monde van Henk Heijmans, gaf aan alleen met legalisatie te kunnen instem­men als Libéma afziet van invul­ling van het voormalige Hypecoter­rein: „Hier wordt gezocht naar ma­zen in de wet. In 1993 zijn er flinke afspraken gemaakt door de ge­meente met Libéma dat ze zouden toezien dat er niet permanent ge­woond zou worden. Daar is niets van terechtgekomen en Libéma heeft voor 6 miljoen de gronden verkocht aan de woningbezitters. Je kunt niet aan de ene kant recrea­tiegrond verkopen en aan de ande­re kant een nieuw terrein ontwik­kelen. Want welke garantie heb­ben we dat het niet opnieuw ge­beurt?”

Er wordt eigenlijk gesuggereerd dat aan de ene kant eerst de grond door Libéma aan de recreatiewoningbezitters verkocht. De gemeente Maasdonk wil nu de permanente bewoning legaliseren. Tegelijkertijd wil Libéma een nieuw recreatiepark bouwen in de buurt. Als het klopt is dit niet de manier waarop ik met de ruimte in de provincie wil omgaan.

Rond Vinkeloord is al eerder gedonder geweest. Zo zou de exploitant van Vinkeloord net buiten het park een dassenburgt hebben vernield. Toevallig net op de plek waar de uitbreiding zou komen. Klik op onderstaande koppelingen voor de artikelen:

DASSENBURGT GEËGALISEERD EN DASSEN INGESLOTEN BIJ VINKELOORD

DASSENBURGT OP VINKELOORD VOLGENS WERKGROEP VERNIELD DOOR LIBÉMA

Ik ben nu e.e.a. aan het uitzoeken. Hier kom ik zeker op terug als ik alles op een rijtje heb. In elk geval ga ik de behandeling van het verzoek van de gemeente Maasdonk niet afwachten. 

Wel of niet legaliseren van illegale permanente bewoning?
Vandaag heb ik met één van de fractiespecialisten van de SP in de Tweede Kamer gebeld over ons standpunt inzake het gedogen of legaliseren van permanente bewoning van vakantiehuizen. Puur principieel zeg ik dat het niet kan. Daar zijn die huisjes niet voor gebouwd. Maar ook binnen de partij is de discussie nog niet afgerond. Eén van de argumenten om nu een aantal situaties te legaliseren is omdat handhaving een illusie is. Het gebeurt in veel gevallen niet en zal ook niet gebeuren omdat het geen prioriteit is.

Eén van de mogelijke oplossingen zou kunnen zijn: legaliseer de huidige recreatieparken waar permanent gewoond wordt en stop met de bouw van nieuwe parken. Een tweede argument is dat veel mensen die nu vanwege persoonlijke omstandigheden nergens  anders onderdak kunnen vinden, behalve in een vakantiewoning. Deze discussie loopt nog, een definitief standpunt komt binnenkort.

Zoals zoveel verhalen… wordt vervolgd!

Geef een reactie