Binnenlands Bestuur: megastallen


De knipselkrant van de Provincie is digitaal gegaan en daardoor heb ik eindelijk het artikel in Binnenlands Bestuur kunnen lezen waarvoor ik zo veel telefoontjes heb gepleegd in december.

Niet schrikken, mijn informatie is wel gebruikt, maar alleen Gedeputeerde Rüpp komt aan het woord. Het gaat om de inhoud natuurlijk:

Brabant eist inzicht in risico’s megastallen

De provincie Noord-Brabant vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij. Daarbij gaat het om mogelijke luchtwegaandoeningen ten gevolge van fijnstof en het verhoogde risico op verpreiding van infectieziekten. ‘We moeten een antwoord geven op de ontstane onrust’, zegt CDA-gedeputeerde Paul Rüpp (Ruimtelijke Ordening, Landbouw). Rüpp heeft onlangs contact gezocht met zijn partijgenote minister Gerda Verburg (Landbouw, CDA). Directe aanleiding hiervoor was een oproep van huisartsen in Boekel om in het geweer te komen tegen megastallen.

Inmiddels heeft Verburg haar ambtelijke staf opdracht gegeven om een bijeenkomst te beleggen waarvoor behalve provincies onder andere ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt uitgenodigd. Toch hoeft Brabant er niet op te rekenen dat er een nieuw onderzoek komt, laat woordvoerder Murco Mijnlieff weten namens minister Verburg. ‘Zeg nooit nooit, maar er is geen enkele aanleiding voor een nieuw onderzoek’, zegt Mijnlieff desgevraagd.

Volgens Mijnlieff meent de minister dat voldoende onderzoeksmateriaal beschikbaar is. Hij verwijst in dit verband onder meer naar een eerder dit jaar verschenen rapport van onderzoeksinstituut RIVM. ‘Verder wordt bijvoorbeeld ook doorlopend onderzoek gedaan naar de kans op het overbrengen van infectieziekten van dieren op mensen’, zegt de woordvoerder van Verburg.

Rüpp meent echter dat cruciale kennis vooralsnog ontbreekt. Hij weet zich daarbij niet alleen gesteund door Provinciale Staten en de huisartsen in Boekel, maar ook door bijvoorbeeld GGD’en. ‘Over de problematiek met betrekking tot fijnstof, is bijvoorbeeld nog veel onduidelijk, en dat blijkt ook uit het RIVM-rapport’, zegt Rüpp. ‘Daar zou toch onder regie van het rijk naar gekeken moeten worden.’

Regie
In Provinciale Staten van Brabant is vorige week door een ruime politieke meerderheid geopperd dat Brabant desnoods zelf nader onderzoek zou moeten doen. Maar daar voelt Rüpp niets voor. ‘Dit probleem speelt ook in Limburg en Overijssel. Daarom moeten we duidelijkheid creëren, en daarom moet het rijk de regie pakken. De nu ontstane onrust is niet bevorderlijk voor de uitvoering van de reconstructie, die we wettelijk met elkaar hebben afgesproken. We moeten klare wijn schenken, klip en klaar antwoord geven’, stelt Rüpp.

De discussie in Brabant komt op hetzelfde moment dat acht actiegroepen uit Overijssel, Gelderland en Limburg in brieven aan de ministers Verburg, Cramer (Vrom, PvdA) en Klink (Volksgezondheid, CDA) aandacht vragen voor de gezondheidsrisico’s van megastallen. De actiegroepen, die hun brief ook naar de betrokken provinciebesturen hebben verstuurd, vinden dat nauwelijks wordt gekeken naar het belang van de volksgezondheid.

Burgers met copd-klachten (luchtwegaandoeningen) of een mrsa-besmetting (infectieziekte) die wonen in de omgeving van een megabedrijf, kunnen naar hun stellige overtuiging in de toekomst met succes schadeclaims indienen bij de overheid. Dit omdat bekend is dat er risico’s kleven aan megastallen, maar de discussie desondanks wordt ‘verengd tot ruimtelijke ordening, economie, landbouw, natuur en dierenwelzijn’, aldus de actiegroepen.

GGD: onderzoek noodzakelijk
De GGD noemt nader onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij noodzakelijk. Volgens Henk Jans, als milieuarts verbonden aan de GGD’en Brabant en Zeeland, is onvoldoende bekend over de varkens- en pluimveehouderij, in relatie tot de verspreiding van infectieziekten en het probleem van fijnstof. Jans zegt dat luchtwegaandoeningen bij varkens- en pluimveehouders vaak voorkomen. Volgens hem is dit een gevolg van fijnstof in de stallen. ‘Dan gaat het om bijvoorbeeld veevoeder, huidschilfers, hooi, stro en ingedroogde mestdeeltjes.’

Duits onderzoek heeft volgens Jans aangetoond dat omwonenden van veehouderijen te maken hebben met longfunctiedaling. De oorzaak hiervan is echter niet onderzocht. ‘We weten echt niets van de risico’s van de intensieve veehouderij voor de omgeving in een straal van 500 meter tot pakweg een kilometer, meent Jans, die stelt dat luchtwassers uitsluitend de uitstoot van grofstof tegengaan. Volgens de milieuarts is eveneens nog onduidelijk in hoeverre infectieziekten vanuit stallen kunnen worden overgedragen op de mens. ‘Dat moet echt nader worden onderzocht, want die gegevens zijn er niet.’

Dit wordt natuurlijk vervolgd. Ik wacht met belangstelling de eerstvolgende commissievergadering af waar verslag wordt gedaan door de Gedeputerde van het overleg op het Ministerie van LNV. Dan zien we weer verder.

Geef een reactie