Weer veel zucht- en steunwerk voor mij bij de commissie Beleidsevaluatie. Omdat het niet lukte om elkaar te spreken over de gang van zaken in december kon men bijna niet anders dan vòòr het openbare gedeelte stoom af te blazen.

Beleidsevaluatie

Om meerdere redenen heb ik er toch van afgezien om er bij te gaan zitten. Druk (klussen) en het feit dat de crisis zich in een openbare Statenvergadering ontspon en dus ook wel in de openbare commissievergadering kon worden nabeschouwd.

Toen de voorzitter dan ook begon met het feit dat een nabeschouwing vanwege de voorbespreking niet meer nodig was moest ik er zelfs op staan om die in de vergadering over te doen. En zo geschiedde.

Ik heb mijn zegje gedaan, wat er in het kort op neer kwam dat als Provinciale Staten de commissie in de toekomst niet vrij laat in de onderzoekskeuze, ik zou bedanken voor de eer nog langer lid te zijn van een commissie die alleen maar mag onderzoeken wat de coalitie goedkeurt. Dat, maar dan in eigen bewoordingen vonden ook Marusjka Lestrade van D66 en Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren.

En hoe gaat dat in de politiek? De voorzitter zal een voorzichtig geformuleerde vraag voorleggen aan het presidium van Provinciale Staten (= de fractievoorzitters) om een uitspraak te krijgen hoeveel ruimte de commissie Beleidsevaluatie heeft in de keuze van de onderzoeksonderwerpen. Met een aantekening vn eerdergenoemde drie PS-leden dat ze een wijziging van het reglement van orde van de commissie willen.

Kortom, het was weer erg gezellig, ik kwam al bekaf binnen, maar vertrok als een dweil. Heb ook niet meer nagepraat, want ik had het even gehad met een groot gedeelte van het gezelschap.

Gelukkig hebben we nog kunnen voorkomen (dat hoop ik toch) dat het reglement ook gewijzigd wordt op het punt van de benoeming van de leden. Via een achterdeur zou dan geregeld kunnen worden dat grote partijen meer leden kunnen aanwijzen en zo alsnog bepaalde onderzoeksvragen tegen kunnen houden. Het zal helder zijn, als dít erdoor komt, stop ik er óók mee.

Politieke keuzes

Via een achterdeur gaat men nu een verkenning doen voor een onderzoek naar de reconstructie. Omdat dat zo’n onderzoek op de langere termijn geen probleem was voor CDA en VVD.

Ammehoela… Tegen de tijd dat het onderzoek klaar is zijn de verkiezingen in aantocht en is een niet welgevallig onderzoeksresultaat ongevaarlijk gemaakt. Ik zie het somber in voor de commissie, maar wacht nog even af of het CDA bereid is om het reglement te wijzigen.

Klik hier voor wat achtergronden.

Geef een reactie