Gisteren fractie

Gisteren eerst bij wezen kletsen met een vriendin en partijgenoot die alles wilde weten over het Statenwerk en aansluitend naar het Provinciehuis voor de fractievergadering.


Die was verschoven omdat eerst een delegatie met mensen van een radiostation in gesprek was. Daarna de fractievergadering.

De fractie was incompleet omdat sommigen een commissievergadering of een introductiebijeenkomst van hun commissie hadden. Het is voor mij wat lastig inhoudelijk op de vergadering in te gaan omdat veel zaken binnenkort terugkomen in de vorm van acties en/of vragen. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat we ons de kaas van het brood laten eten.

Wat ik wel kan vertellen is dat we de webstek van de SP Noord-Brabant gaan aanpakken. De weblogs van Wouter en mij komen er ‘onder te hangen’ en we gaan in de agenda beter bijhouden welke leden waar verschijnen op bijeenkomsten. Ook komt er uitgebreidere informatie op te staan over de huidige fractie. Daarnaast zouden er meer verhalen van fractieleden op moeten komen te staan over hun activiteiten. Dat is altijd lastig omdat we het al zo druk hebben met al het werk en er dan ook nog aan moeten denken om een stukje in te leveren.

Maar ik ben ervan overtuigd dat het bijdraagt aan een beter beeld van het werk van de Statenleden. Dit weblog is daar ook een deel van, zij het dat er ook privézaken en meningen opstaan. Dat het bijhouden van een weblog niet iedereen is gegeven bewijzen de leden van het College van Gedeputeerde Staten. Op Onno Hoes na, blijft het op de meeste weblogs sinds de verkiezingen akelig stil. Terwijl de provinciale webstek toch het volgende meldt:

Het is in dit digitale tijdperk noodzakelijk om op het web je stem te laten horen. Commissaris van de koningin en gedeputeerden houden dan ook een weblog bij.  

Op de persoonlijke website staat behalve een internetdagboek, algemene informatie over de bestuurder. Ook kunnen teksten en toespraken worden gelezen en gedownload. De website bevat verder een agenda en de mogelijkheid persoonlijke links met andere relevante webadressen toe te voegen.

De Provincie ziet in deze weblogs een nieuw instrument om de communicatie met de burger te verbeteren. De bestuurders beschikken dankzij de weblogs over een platform om iets over zichzelf en hun dagelijkse werk te vertellen.

Thoon Essed van het CDA is het vooralsnog vergeven, hij is deze week pas begonnen aan zijn weblog.

Verder ben ik vandaag vooral lui en geniet ik van mijn eerste pilloze dag sinds januari 2001. Ik kan nu (als het lukt) ongestoord uitslapen zonder schuldgevoel over te laat ingenomen medicatie. Met moeite schrijf ik dus dit stukje, om me daarna weer over te geven aan mijn welverdiende (al zeg ik het zelf) rustdag.

Geef een reactie