Althans, dat heb ik namens de SP-fractie bepleit n.a.v. het bericht over het overleg tussen het ministerie van LNV en de reconstructieprovincies hierover (zie bericht gisteren).

SP: NU ZELF GEZONDHEIDSRISICO’S MEGASTALLEN ONDERZOEKEN

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant gaat in de eerstvolgende Statenvergadering voorstellen dat de provincie zelf opdracht geeft tot een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van megastallen nu het ministerie van LNV geen nieuw onderzoek in het vooruitzicht stelt.

Een meerderheid van Provinciale Staten wil een onderzoek naar de risico’s van de intensieve veehouderij. We hebben Gedeputeerde Rüpp niet voor de voeten gelopen, maar het heeft niet mogen baten. LNV wil eenvoudigweg niet, dan moeten we zelf het initiatief nemen. De maatschappelijke onrust die in heel Brabant toeneemt, vraagt om provinciale regie. Die moet Gedeputeerde Rüpp wat mij betreft dan ook nú nemen.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (13 februari) zal de SP met een voorstel komen om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek in te stellen naar de risico’s van infectieziekten, fijn stof en andere emissies van megastallen op de gezondheid van boeren, omwonenden van agrarische gebieden én voor dieren.

De SP pleit er verder voor om tot dat dit onderzoek is afgerond, voorlopig een stop te zetten op de bouw van nieuwe megastallen.

En verder op brabantsdagblad.nl:

SP eist onderzoek naar risico’s van megastallen

De SP-Statenfractie vindt het onacceptabel dat er geen landelijk onderzoek komt naar de gezondsheidsrisico’s van megastallen. ,,Daarom komen wij in de eerstkomende Statenvergadering van 30 februari met het voorstel om dat in Brabant zelf te gaan doen”, reageert SP-Statenlid Ron van Zeeland op eerdere berichten uit Den Haag dat alleen bestaande

,,Het ministerie van LNV wil het niet en bedient zich nu van vertragingstaktieken om een gezondheidsonderzoek te torpederen, terwijl ondertussen in Brabant het ene na het andere plan voor een megastal wordt gelanceerd. Nu is Berghem weer aan de beurt. Wij kunnen niet werkloos blijven toekijken hoe deze kwestie in het moeras van de Haagse bureaucratie verdwijnt”, betoogt Van Zeeland.

De SP wil nu een beslissing gaan forceren, ook al omdat volgens hem een meerderheid in Provinciale Staten voor zo’n onderzoek is.

Geef een reactie