Reiling op de korrel

Reiling op de korrel

Eindelijk succes, en nu opletten dat het niet gekaapt wordt door degenen die lange tijd niet in beweging te krijgen waren. De nieuwe Gedeputeerde De Boer beantwoordt mijn vragen uit de brandbrief van vorige week al in de media. Maar geeft geen juiste weergave.

Zo wordt net gedaan alsof de provincie direct actie ondernam na meldingen en klachten van burgers. Dat is niet helemaal juist. De ‘artikel 1-aanwijzing’ van de handhaver van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, die na klachten voor de provincie gaat kijken/ruiken) had tot die actie moeten leiden. Dát gebeurde pas nadat de bewuste brandbrief van de SP voor de nodige publiciteit dreigde te zorgen.

Uit het Eindhovens Dagblad van donderdag (enkele citaten):

Het moet afgelopen zijn met problemen bij recyclebedrijf Reiling in Sterksel. Gedeputeerde Yve de Boer ( hand­having, VVD) wil daartoe met an­dere overheidsdiensten gaan over­leggen. Dat zegt de provinciaal be­stuurder in een toelichting op het besluit om Reiling vrijdag bestuur­lijke dwang op te leggen.

„Ik wil niet meer van incident in incident terecht komen”, aldus De Boer. Binnenkort is overleg met onder meer gemeente, waterschap en politie om maatregelen naar de toekomst te nemen.

De problemen bij Reiling hebben volgens De Boer het predikaat ‘in­gewikkeld’. „Het gaat over de over­last voor de omgeving, maar het gaat óók om werkgelegenheid.”

In het dorp leeft het gevoel dat ‘ Den Bosch’ weinig doet aan de wijze waarop het bedrijf zijn werk­zaamheden uitvoert en dus de pro­vinciale milieuvergunning uitlegt. „Het vertrouwen is enkele malen geschaad”, erkent de gedeputeer­de. „We zitten er daarom boven­op. Daarom hebben we vrijdag di­rect een besluit genomen, dat ook door het bedrijf wordt uitge­voerd.”

Reiling Sterksel BV

Laat ik niet zuur doen. Ik ben blij dat er eindelijk bestuurders zijn (burgemeester en gedeputeerde) die in beweging komen, al is het na veel duw- en trekwerk. En dat het een lastig probleem is erken ik ook. Er is werkgelegenheid mee gemoeid. Daar moet rekening mee worden gehouden. Maar er zijn ook medewerkers die het zat zijn dat er laks met hun arbeidsomstandigheden wordt omgegaan.

Het ene belang is niet ondergeschikt aan het andere. De provincie moet als bevoegd gezag zorgdragen voor een milieuvergunning die werknemers, bedrijf, milieu én omwonenden recht doet.

Iemand zal in dit land de vuile troep die bedrijven overhouden moeten opruimen. Dat is niet het probleem. Dat moet alleen wel op zodanige wijze gebeuren dat het mens en milieu niet belast. En daarvoor dient de overheid duidelijke grenzen te stellen aan bedrijven.

Goed om te lezen (de antwoorden moet ik nog krijgen, maar in de krant wordt er al naar gehint) dat om een eind aan de problemen te maken, de provincie in overleg gaat met al die andere overheden die iets met Reiling te maken hebben.

Ik hoop dat de onderzoeken bij de inval gedaan en na het ongeval, snel duidelijkheid verschaffen. Dat kon de zaak wel eens in een heel ander daglicht zetten.

 

Geef een reactie