In reactie op Henk Daalder kan ik alleen maar zeggen dat ik elk burger-, boeren- of bedrijfsinitiatief wil steunen dat tot doel heeft meer windmolens en zonne-energie of andere duuurzame energietoepassingen tot stand te brengen.

Dat staat wel los van het feit dat wij als SP vinden dat basisvoorzieningen als energiebedrijven (ook productie) in handen van de overheid dienen te zijn.

Het feit dat Essent nu ook vuile energie produceert doet daar niets aan af. Op dit moment is er eenvoudigweg nog niet voldoende capaciteit aan duurzaam opgewekte energie om in de Nederlandse behoefte te voorzien. En waarom een bedrijf van de hand doen waar je de kans hebt invloed op uit te oefenen via de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging? De ‘ouwe rommel weg doen’ wil nog niet zeggen dat de kolencentrales ook weg zíjn, die draaien gewoon door, alleen heet de eigenaar dan RWE. En we hebben er niets meer over te zeggen.

Jammer dat Henk zo overtuigd is van zijn gelijk dat hij feiten en meningen door elkaar haalt:

Het is toch begrijpelijk dat je als PS genegeerd wordt als je het fout hebt? 

Democratie betekent ook dat je verschil van mening hebt. Goed of fout is niet aan de orde.

Ik baseer me op opinie- en internetpeilingen – hoe glad dat ijs ook mag zijn waarop ik me begeef. Maar alle peilingen geven hetzelfde beeld: een overgrote meerderheid wil geen verkoop van Essent-aandelen. Maar Henk heeft gelijk, een referendum zou pas echt democratisch zijn. En ook dan kan bij een lage opkomst een klein deel van de bevolking grote invloed hebben. Maar zolang er geen meerderheid voor een referendum is zullen wij als volksvertegenwoordigers ons werk moeten doen.

Dan steekt het Henk nog dat het volk alleen maar is blootgesteld aan domme SP-propaganda. Zoals je hierboven ziet komt de ‘domme propaganda’ niet alleen van de SP. Over propaganda gesproken, de voorstanders van verkoop kunnen er ook wat van. Wat wij hebben proberen te doen is de enerzijds bevolking oproepen om in verzet te komen tegen een voornemen waar wij het niet mee eens zijn. Anderzijds hebben we heel actief deelgenomen aan het democratisch proces. Naast het stellen van tientallen schriftelijke vragen op de stroom geheime stukken van het provinciebestuur, hebben we ook nog een openbare avond belegd waar voor- en tegenstanders aan het woord kwamen. Zelfse de directievoorzitter van Essent en de verantwoordelijk Gedeputeerde waren aanwezig en konden hun verhaal doen.

Daar hoor ik Henk niet over. Oh ja, op die openbare avond hoorden we professor Schenk, die veel zinnigs vertelde over fusies van grote energiebedrijven. Zoveel zinnigs zelfs, dat sommigen daardoor van mening zijn veranderd. Niet bepaald domme propaganda, maar inhoudelijke actie, en hoor en wederhoor.

Ik denk dat zowel Henk als de SP meer windmolens en zonnepanelen willen. Met veel van zijn voorstellen ben ik het zelfs eens. Vraag aan Henk: heb je het debat in Provinciale Staten gevolgd? En zo ja, hoe kun je dan beweren dat wij niet onderbouwde propaganda gebruiken? Vriend en vijand waren het erover eens dat het debat in PS op inhoud én waardig is gevoerd.

Geef een reactie