Provincie, stop Luchtmachtoverlast

Onderstand opinie-artikel is deze week aangeboden aan de kranten die in Noord-Brabant verschijnen. In het Brabants Dagblad woedt een brioevenstgrijd om Volkel. Maar er is meer dan Volkel alleen, ook in Eindhoven, Gilze-Rijen, Woensdrecht en Deurne is militaire luchtvaartactiviteit. Daarnaast in Nederland alleen in Leeuwarden.

Provincie grijp in, stop de Luchtmachtoverlast

Een land dat ervoor kiest om vredestaken in VN-, EU- en NAVO-verband uit te voeren en daarvoor ook een luchtmacht heeft, zal moeten leven met het feit dat er geoefend wordt. Daar kun je op zich al een flinke politieke discussie over opzetten. Maar het feit dat de Luchtmacht oefent ligt er, gesteund door een democratisch gekozen meerderheid in het parlement, ook al levert dit enorme overlast op.

Ooit heeft een kabinet besloten dat – op Leeuwarden na – alle militaire luchtmachtbases geconcentreerd worden in Noord-Brabant. De vraag is wat de achtergronden van dit besluit zijn. Immers: Noord-Brabant is na de Randstad één van de dichtstbevolkte provincies. Oefeningen van de Luchtmacht gaan bij tijd en wijle gepaard met flinke geluidsoverlast.

De discussie hierover in de media getuigt daarvan. Overigens ook van de grote verdeeldheid op dit vlak. De overlast beperkt zich niet enkel tot Volkel, waar op termijn de JSF gestationeerd moet worden. Let wel: de JSF maakt minstens twee keer meer kabaal dan de huidige F-16!

Ook Welschap (vliegbasis Eindhoven) neemt een deel van de overlast voor haar rekening. Naast de burgerluchtvaart (waar ook al een forse uitbreiding van het aantal vluchten dreigt) zorgt de militaire tak voor de nodige stank- en geluidsoverlast. Als straks ook de AWACS-lawaaibakken hier geplaatst worden, kunnen de omwonenden hun borst nat maken.

Recent is Gilze-Rijen aangewezen als nationale militaire helicopterhaven en in Woensdrecht, West-Brabant, is onlangs het startschot voor Aviolanda gegeven, het luchtvaartgebonden industrieterrein. Nu al vinden er geregeld (schijn-)landingen van grote (transport-)vliegtuigen als de AWACS plaats. In Woensdrecht zal, als het aan het kabinet ligt, in de toekomst de JSF voor een groot deel van Europa worden onderhouden.

Bij de basis in Vredepeel (vlakbij Deurne) worden regelmatig in NAVO-verband laagvliegoefeningen gehouden door diverse buitenlandse bommenwerpers. Omwonenden klagen, de Luchtmacht registreert en neemt de klachten voor kennisgeving aan, omliggende gemeenten protesteren niet.

Al dit donderend geraas en de bijna onzichtbare overlast door uitstoot, aantasting van veiligheid en beperkingen in de ruimtelijke ordening, bijna allemaal geconcentreerd in één, dichtbevolkte provincie. Volgens de SP van de zotte!

De vraag is of onze provincie die toch al rijkelijk ‘gezegend’ is met overmatige overlastgevende bedrijvigheid – de intensieve veehouderij, het goederentransport tussen de Rotterdamse en Antwerpse havens en het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze Brabantse binnensteden – ook voor de militaire luchtvaart als afvoerputje van de natie moet dienen?

Waarom niet meer oefeningen uitvoeren in het buitenland (dunbevolkt gebied) en boven zee, zoals het ministerie van Defensie de Tweede Kamer al vaker toezegde?

Het provinciebestuur van Noord-Brabant speelt een dubieuze rol. In plaats van pal te staan voor de belangen van haar inwoners, gedraagt zij zich als een kritiekloze uitvoerder van nationaal beleid. Wij verlangen dat de provincie zelf gaat meten wat de burger- en militaire luchtvaartactiviteiten aan geluidsbelasting en uitstoot met zich meebrengt. Bij de landelijke overheid dient te worden aangedrongen dat geluidseisen gesteld gaan worden aan de militaire luchtvaart, zoals dat voor de burgerluchtvaart al jarenlang gebruikelijk is.

Daarnaast dient zij haar burgers serieus te nemen en pal te staan voor een betere inspraak rond de verschillende bases in de provincie. Tot slot verwacht de SP dat GS er bij het kabinet op aandringt om de overlastkoek eerlijker te verdelen over het land, in plaats van zich te verschuilen achter de volzin dat ‘het beleid van Defensie niet te beïnvloeden is’. Voor de Luchtmacht zijn er mogelijkheden ten over. De bewegingen van de Luchtmacht mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de Brabanders! Voor de SP staat de mens centraal, bij de provincie ook?

This Post Has 5 Comments

 1. Ron,
  mooi artikel. Wil er nog aan toevoegen dat de beste bestrijding van geluidshinder kan plaatsvinden aan de bron. Het verplaatsen van geluid is pas iets wat veel later aan bod komt. Dat betekent dat buitengewoon kritisch gekeken moet worden naar de vervanger van de F-16. Uit Amerikaanse geluidsonderzoeken blijkt dat de JSF gemiddeld ca. 24 decibel meer geluid maakt bij de starts en landingen. Zie deze site. Kijk dan onder Appendix E1 blz 5 en 6. Het is bekend dat Krista van Velzen er bovenop zit.

 2. Beste Ron,
  Heel erg blij met jullie artikel over lawaai overlast vliegtuigen in de stem. Wij wonen in Breda en hebben sinds 2008 steeds meer last van vliegtuiglawaai. Zelf reageren als individuele burger heeft geen enkel effekt.

 3. De SP klaagt nu wel over de overlast veroorzaakt door het concentreren van de luchtmacht in Brabant maar daar is zij toch ook mede verantwoordelijk voor! De SP heeft o.a. voor de sluiting van de vliegbases Twenthe en Soesterberg gestemd.
  Gevolg: heli’s van Soesterberg naar Gilze-Rijen en een deel van de Twentse F-16s naar Volkel en twee velden minder in Nederland waar de AWACS en andere toestellen kunnen oefenen.
  I.p.v. nu te klagen moet de SP haar hand in eigen boezem steken en realiseren dat bepaalde keuzes ook bepaalde consequenties tot gevolg hebben.

 4. Al de reacties ten gunste van defensie zijn vast en zeker afkomstig van lieden die belang bij defensie hebben. En meestal hebben zij zelf geen last van de onbeschofte herrie van defensie. De commandant van Gilze-Rijen bijvoorbeeld woont in Hoevelaken. Waar het om gaat: de schijnargumenten die mensen aanvoeren ten gunste van defensie. Zoals: Gilze-Rijen was er allang voordat de Tilburgse wijk De Reeshof er was (ingezonden stuk Brabants Dagblad 8 september door een inwoner van… Geffen). De groeiende bevolking moet toch ergens wonen! En de bouwlocaties worden niet door de bewoners gekozen, maar opgelegd door gemeenten en projektontwikkelaars!

  Wat Gilze-Rijen betreft is de bevolking misleid door defensie met berichten in de kranten. Zo was er een jaar of tien geleden een publicatie van een hoge luchtmachtpief, die vrolijk beweerde dat het overvliegen van een helicopter te vergelijken was met het voorbij komen van de stadsbus… de man was beslist doof!

  En: Gilze-Rijen zou een helicopterbasis worden. Inmiddels is er een completer landingsbaan (niet nodig voor heliucopters, toch) vernieuwd en uitgebreid. Blijkt Gilze-Rijen ook nog een Navo-verplichting te hebben. En dus worden we bijna dagelijks getracteerd op de enorme herrie van AWACS. Ook de jankende oefenvliegtuigjes van Woensdrecht bezoeken onze regio dagelijks vele malen, want Gilze-Rijen is een baken. (Deze informatie hebben de bewoners van De Reeshof en Gilze-Rijen in voorlichtingsavonden weten te ontfutselen aan de commandant van Gilze-Rijen.)

  Het gevlieg van F-16’s in de omgeving van Gilze-Rijen is de laatste tijd ook opvallend toegenomen. Lekker met de naverbranders aan. Joepie! roept het pilootje, kicken man!

  De wreedste opmerking kwam van Jack de Vries tijdens een bijeenkomst op Gilze-Rijen voor bewoners van het gebied, waar een Apache de electriciteitsvoorziening vernielde: De herrie is jullie eigen schuld, want er is door Brabant flink gelobbied om defensie “binnen te halen”. Nou, die lobby’s kwamen echt niet van de bewoners, maar van o.a.een kleingeestige burgemeester van de kleine gemeente Gilze-Rijen. Dit onder het mom van een paar arbeidsplaatsen. En natuurlijk de graaiende industrielen.

  Inmiddels veroorzaakt defensie overlast, niet aan honderden mensen, zoals Ron goedbedoelend schreef, nee hij bedoelde honderdduizenden.

  Als bewoner van de noordelijke aanvliegroute mag ik lekker genieten van al dat heerlijks aan geluid en gifstoffen, wat dagelijks vele malen aan of over mijn huis (en natuurlijk de hele buurt) voorbijtrekt. Zelfs een klein vraagje, om het lijntje van de aanvliegroute een klein stukje te verplaatsen op de landkaart, wordt schamper afgedaan door de voorlichter van defensie met de opmerking dat dat dat niet gaat gebeuren. Een paar honderd meter verderop boven het onbebouwde akkergebied vliegen zou al zoveel herrie schelen.

  Als klap op de vuurpijl plant de gemeente Tilburg onder die aanvliegroute, pal tegenover de beboude kom, ook nog eens een containerhaven, industrieterrein met zware industrie en een zwaaikom aan de kant van de bewoonde wijk. Opgeteld bij de zeven en een halve maand nachtvliegen, zal dit tot elf uur ’s avonds een geweld van jewelste voor de aanwonenden gaan opleveren. De gemeenteambtenaren vegen steeds alle argumenten van de bewonerscommissies van tafel, er zouden geen alternatieven zijn. Mij lijkt dit meer op: ik maak een plannetje en ik moet en zal mijn zin doordrijven, zowel van defensie als van de gemeente. Is er dan niemand meer die rekening houdt met de mens in dit land?

 5. @ Bas: Ik heb even een reactie aan onze Tweede Kamerfractie gevraagd en dit is het antwoord:

  “Het punt is dat sluiting van vliegbases gepaard dient te gaan met eenzelfde minder aantal vliegtuigen, inkrimping van de krijgsmacht totdat wat werkelijk nodig is. Dat is niet gebeurt, er is bezuinigd op vliegbasis oftewel op de luchtmacht en het wegsaneren van banen, de toestellen zijn verschoven en daarmee is het probleem deels verplaatst.

  Enkele squadrons zijn weliswaar opgeheven maar wat moet een land als het onze met bijv. ruim 80 F-16’s?”

Geef een reactie