Meer homohaat in Den Bosch

Uit het jaarverslag van discriminatiemeldpunt  Basta! blijkt dat het aantal meldingen van homohaat (discriminatie en geweld) meer dan verdubbeld is t.o.v. het jaar ervoor. Cecile Visscher van de SP stelde vragen en de politie denkt dat ze niet mag registreren.

Verdubbeling meldingen homohaat

Eerst maar eens het bericht uit het Brabants Dagblad hierover:

Haat tegen homosek­suelen neemt fors toe in Den Bosch en omgeving. Dat valt op te maken uit het jaaroverzicht 2009 van Basta!, meldpunt discrimina­tie voor de regio Brabant-Noord. Het aantal klachten over homodis­criminatie steeg van 16 in 2008 naar 33 in 2009. Het gaat om twee mishandelingen, dertien vijandige bejegeningen, zeven klachten over omstreden behandeling, tien be­kladdingen tegen homoseksuali­teit en een vernieling van een au­to.

Volgens directeur Wieke Wij­nen van Basta! gaat het slechts om het topje van de ijsberg. „Veel men­sen melden bijvoorbeeld niet dat ze worden uitgescholden. Het lijkt steeds ‘normaler’ te worden.” De trend zet zich dit jaar voort, aldus Wijnen. Zo kwamen er al meerde­re klachten tijdens carnaval en over de weigering van de commu­nie door de kerk.

Cecile Visscher van de Bossche SP-fractie stelde hierover de volgende vragen:

Geacht College,

Afgelopen vrijdag stond in het Brabants Dagblad het bericht: “Homohaat neemt fors toe in regio Den Bosch”. In het artikel werd ingegaan op het aantal meldingen bij Basta. Hierbij werd opgemerkt dat het zeer waarschijnlijk slechts over het topje van de ijsberg gaat.

In 2007 stelde de SP-fractie u al vragen over de registratie van geweld tegen homo’s door politie en in september 2008 stelde de SP-fractie in het vragenhalfuurtje over het eventueel koploper gemeente worden, op het gebied van homobeleid. Uw college gaf in dat vragenuurtje aan geen koplopergemeente te willen worden. U beredeneerde dit als volgt: “Daarnaast constateren wij geen grote problemen waar het de homo-emancipatie betreft.” (bron: vastgestelde notulen 16 december 2008).

Gezien de nu vastgestelde toename van incidenten wil de SP-fractie u graag de volgende vragen stellen:

  1. Bent u op de hoogte van de toename in het aantal meldingen van homohaat bij Basta?
  2. Ziet u in deze toename aanleiding om speciaal beleid op dit gebied te gaan voeren?
  3. Registreert de politie in de regio homogerelateerd geweld inmiddels?
  4. Zo ja, is daaruit ook een toename van homgerelateerd geweld te zien? Zo nee, waarom is die registratie nog niet ingevoerd?
  5. Zo ja, bent u bereid om met Basta en de homoorganisaties in onze gemeente te gaan praten om te kijken hoe de gemeente op efficiente wijze beleid op dit gebied zou kunnen voeren?
  6. Zo nee, waarom niet?
  7. Komt de toename van meldingen van homohaat en geweld volledig voor onze gemeente of speelt dit ook in de regio?
  8. Wat is de stand van zaken m.b.t. het overleg met de gemeente Oss over homobeleid? Is dit onderwerp ook ter sprake gekomen bij dit overleg?

Cecile Visscher

Vooral de vragen 3 en 4 zijn interessant, zeker gezien in het licht van de reactie van politiezijde deze morgen in de krant:

(…) Een woordvoerder van de politie meldt desgevraagd dat dit niet gebeurt: „ De vraag is zelfs of we het zouden mogen doen.” (…)

Interessant, en ik citeer even een oud nieuwsbericht van COC Nederland uit 2008 over de verbeterde politieregistratie van homogerelateerd geweld en discriminatie:

(…) De rapportage is opgesteld door het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie op basis van gegevens van de 25 regionale politiekorpsen, de spoorwegpolitie van het KLPD, de anti-discriminatiebureau’s (ADB) en het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Het is voor het eerst dat alle politiekorpsen discriminatie op dezelfde manier hebben geregistreerd. De politie krijgt daarmee ongeveer zes keer zoveel incidenten met discriminatie in beeld dan vroeger. Door de verbeterde registratie kan de politie beter optreden tegen homogeweld, stellen de ministeries. (…)

Klik hier voor het hele bericht. De politie(woordvoerder) weet blijkbaar niet waar hij/zij het over heeft. Registratie kan dus wel sinds een paar jaar. En volgens mij heeft de Bossche SP daar toen ook al vragen over gesteld. Tip: duikel die antwoorden nog eens op uit het archief en ga om tafel met de politie!

Haat tegen homosek­suelen neemt fors toe in Den Bosch en omgeving. Dat valt op te maken uit het jaaroverzicht 2009 van Basta!, meldpunt discrimina­tie voor de regio Brabant-Noord. Het aantal klachten over homodis­criminatie steeg van 16 in 2008 naar 33 in 2009. Het gaat om twee mishandelingen, dertien vijandige bejegeningen, zeven klachten over omstreden behandeling, tien be­kladdingen tegen homoseksuali­teit en een vernieling van een au­to. Volgens directeur Wieke Wij­nen van Basta! gaat het slechts om het topje van de ijsberg. „Veel men­sen melden bijvoorbeeld niet dat ze worden uitgescholden. Het lijkt steeds ‘normaler’ te worden.” De trend zet zich dit jaar voort, aldus Wijnen. Zo kwamen er al meerde­re klachten tijdens carnaval en over de weigering van de commu­nie door de kerk.
Zie verder pagina 3 en 25
 

Geef een reactie