Een deel van de CDA-fractie, links fractievoorzitter Wim Thuis.
Niet voor niets werd de commissie Ruimte & Milieu afgeraffeld. Om 12.00 uur werden we in de Statenzaal verwacht voor een korte, ingelaste extra vergadering van Provinciale Staten over het onderzoek naar de gouden handdrukken. Professor Ron Niessen (zie hier) zag er immers van af om het onderzoek te doen.

Vandaag kreeg de oppositie dus alsnog haar zin: de Zuidelijke Rekenkamer gaat de goudgerande vertrekregelingen voor ambtenaren alsnog onderzoeken. Het werd een kort, maar amusant debat. Wim Thuis, fractievoorzitter van het CDA, zou lichtelijk door het stof moeten. Hij was het immers die de professor had gepolst. En hij was het die namens de collegepartijen voorstelde om de professor voor te dragen het onderzoek te laten verrichten. En hij was het ook, die blijkbaar niet wist dat de professor niet van plan was om het onderzoek te doen omdat hij bij zijn afscheid als ambtenaar zelf een riante regeling had genoten.

‘Een beetje flauw’
En dus wees onze plaatsvervangend fractievoorzitter Spencer Zeegers daar nog eens op. De oppositie beweerde wel op de hoogte te zijn van de mogelijkheid dat de Zuidelijke Rekenkamer dit kón onderzoeken. VVD-fractievoorzitter Mieke Geeraedts vond het weer ‘een beetje flauw’ dat de Brabantse Partij hierover begon en beweerde dat wij (de oppositie) achteraf wel konden beweren dat we het allemaal wisten, maar de bewuste artikelen uit de regeling nooit gelezen hadden. Ook flauw, maar het was het enige leuke aan het debat.

Niet opgehelderd bleek de vraag van Aloysia Jetten van de Brabantse Partij, die gehoord had dat een zekere ambtenaar wel degelijk gefaxt had dat Professor Niessen af zou zien van het onderzoek, maar dat die fax door niemand was opgemerkt. De ambtenaar is daarna op vakantie gegaan en zo geschiedde. Maar gedeputeerde Essed wist van geen ambtelijke fax.

Op de foto boven v.l.n.r.: Gerard Coonen, José Moonen-Gerrits en Wim Thuis van de CDA-fractie tijdens de statenvergadering vandaag. Wim Thuis reageert vanaf zijn zetel op een interruptie.

Geef een reactie