De SP over megastallen


Er schijnt wat verwarring te zijn ontstaan over ons standpunt aangaande de varkensfabrieken (beter bekend als megastallen). Bij de begroting hebben we voorgesteld om als we de ontwikkeling niet tegen kunnen houden, de hele rataplan maar naar het braakliggende Shell-terrein bij Moerdijk te sturen.

SP tegen megastallen

Even voor de helderheid: de SP is tegen de ontwikkeling van megastallen en de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) zoals die nu gaande is. Niet alleen is nog lang niet duidelijk wat de gezondheidsrisico’s zijn voor de mensen. Ook worden geen extra eisen t.a.v. dierwelzijn gesteld. Veel meer dieren op één bedrijf dus. Daarnaast zijn veel gemeenten er niet klaar voor om alles in goede banen te leiden, zoals in Boekel waar onlangs allemaal eiken gekapt werden om een bredere weg mogelijk te maken.

Ons ideaal is dat Nederland en dus ook Brabant niet voor half Europa vlees produceert, maar voor de nabijgelegen regio. Liefst grondgebonden en het zou helemaal mooi zijn als het biologisch zou gebeuren. Het gesleep met dieren over het hele continent is niet goed voor het dierwelzijn en bevordert de verspreiding van dierziekten. Door de massale intensieve veehouderij moet er van over de hele wereld diervoer (veelal soja) aangevoerd worden om de varkens en kippen te voeden. Ook al niet goed. Tot slot verdwijnt door de megastallen de relatie tussen mens en dier. Kortom, niet doen dus.

Maar, de SP heeft geen meerderheid voor dit standpunt. Zelfs niet met GroenLinks en ook niet met de Partij voor de Dieren erbij. In dat licht heeft Nico Heijmans bij de Algemene Beschouwingen ervoor gepleit, dat als we het niet tegen kunnen houden, de megastallen, de veevoerfabrieken, de mestverwerkende industrie en de slachterijen maar op een industrieterrein te plaatsen. Liever niet, maar als we geen meerderheid krijgen voor ons verdergaande standpunt, dan liever zó dan ons platteland verder naar de verdommenis helpen, met alle gevolgen voor de volksgezondheid bovendien.

En met de kans om iets te winnen als het gaat om dierwelzijn. Als het aan mij ligt komt er nu een moratorium op de ontwikkeling van LOG’s en megastallen in het buitengebied. Even een pas op de plaats.

Geef een reactie