Zomer in Zeeland


Vandaag op werkbezoek  met een interprovinciaal tintje en een aangename afsluiting.

Op het drie-provinciënpunt tussen Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, werden leden van Provinciale Staten van deze drie provincies bijgepraat over de problematiek van de zoet- en zoutwaterbekkens. Aanleiding was de sinds jaren explosieve groei van de giftige, stinkende en irriterende blauwalg. En omdat de drie provincies samenwerken in de Zuidwestelijke Delta, moet er gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Die is er wel, maar niet overal onomstreden. Zo kan met de inlaat van zout water en begrazing (zo werd het echt genoemd) door mosselen een einde gemaakt worden aan het probleem. Althans volgens de rekenmodellen. Maar veel boeren gaan meteen rechtop zitten als de term verzilting klinkt, er moet natuurlijk wel drinkwater voor het vee, en beregeningswater voor de akkers zijn. Zoet water welteverstaan.

 

Vooral in Zuid-Holland zijn de belangen groot, zo vertelde de woordvoerder van Hoogheemraadschap Delfland (waar ik als Rotterdammer ook nog eens belasting aan heb afgedragen): de bollenteelt, de bomenkwekers en de kassen. Ze hebben allemaal voldoende zoet water nodig. Vandaar dat de provincie Zuid-Holland niet echt happig lijkt op de best helpende oplossing.

Naar mijn gevoel is de Brabantse politiek wel zover. Het is nodig om snel met een besluit, cq een advies aan de regering te komen. Die neemt namelijk eind dit jaar een voorlopige beslissing en als de Zuidwestelijke Delta er dan niet bij is, duurt het weer zes jaar voordat er iets concreets gedaan kan worden.

De informatieve ochtend werd afgesloten met een boottocht over het Krammer-Volkerrak. En terwijl het in Den Bosch hoosde, was het zomer in Zeeland. Heerlijk uitgewaaid op het bovenste dek. De zonen van Gonny Andreas hebben met met kaarten in de hand uitgelegd waar Brabant lag, maar ik ben iemand met een bijzonder slecht ontwikkeld richtinggevoel, dus dat haalde weinig uit. Er zijn door anderen waarschijnlijk betere foto’s gemaakt (bij gebrek aan snoertje deed ik het met mijn mobieltje. Zodra die binnen zijn plaats ik ze.

Nu is de vakantie echt officieel begonnen voor me. Er komen nog wat afspraken aan voor werkbezoeken, maar het tempo zal stukken lager liggen. Dat zal zijn weerslag op dit blog hebben. Iets midenr bijdragen de komende weken dus.

Geef een reactie