Lilly Jacons (PvdA) stelt zich voor vlak voor haar beëdiging als Gedeputeerde.

bijgewerkt 17.32 uur We zijn al weer een uur onderweg in deel twee van de vergadering van Provinciale Staten. De vergadering begon later i.v.m. het aanbieden van de 33.324 handtekeningen van het Burgerinitiatief. Aan het begin werd de nieuwe PvdA-gedeputeerde beëdigd.

Met all het gefeliciteer daarna en dáárna weer wat procedureel gekrakeel over hoe om te gaan met het Burgerinitiatief (Veerle Slegers had met de PvdD een motie ingediend) duurde het even voordat de vergadering echt begon.

Nu de discussie over de kerntaken. Altijd interessant. Wat moeten we doen en wat willen we nog meer doen als provincie? De VVD wil dat de provincie zich echt beperkt en sociaal-culturele zaken primair tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten hoort.


Mia van Boxtel (SP)

Nu aan de orde: het project ‘verbouwing en restauratie van het Noordbrabants Museum. Nu voert Mia van Boxtel het woord, ze stemt in met het voorstel maar ging uitgebreid in op de situatie van de waardevolle boom in de museumtuin (zie eerdere blogs hierover). Juridische procedures zijn inherent aan dit soort projecten en daar hoor je rekening mee te houden bij aanvang van het project. 

Gedeuteerde Van Haaften gaf aan dat de paardekastanje níet op de provinciale waardekaart staat. SP was de enige die ook maar iets over de tuin inbracht. Ondertussen contact gehad met Bossch’ GroenLinks-gemeenteraadslid Peter van Dooremalen. GL gaat nog proberen om de architect te overtuigen een andere oplossing te bedenken.

Ik heb een poging gedaan even in de stiltekamer bij te tanken, maar vanwege stemmingen moest ik halverwege toch weer naar de Statenzaal. Waar na drie kwartier nog niet gestemd is inmiddels.

luchtvaart
Het CDA (Statenlid Rob Göring) vindt de notitie luchtvaart eigenlijk nog niet ready for take off maar vanwege de zoektocht naar voorzitters van de CRO’s (Commissies Regionaal Overleg) moet dit voorstel nu wel aangenomen worden. Het blijft een ultra light stuk, een startnotitie die verdieping behoeft.


Willemieke Arts (SP)

Willemieke Arts (SP) is het inhoudelijk eens met het CDA, vindt dat de notitie al gecrasht is voordat hij is opgestegen. Vleugellam, nog zo’n leuke toespeling. Er ontbreekt van alles, zie blog over het advies van de POC.

Marijke Tsoutsanis van de VVD had ook een leuke: ‘riemen vast’ want we krijgen nogal een aantal bevoegdheden als provincie, terwijl er nog weinig echt goed geregeld is.  Eigenlijk vindt geen enkele fractie de notitie voldragen om als kader voor het luchtaartbeleid te dienen.

Birgit Verstappen: “Het is inderdaad een ultra light notitie die niet ready is voor take off, waarschijnlijk omdat-ie vleugellam is en omdat er enkele essenti:ele onderdelen ontbreken. Hij moet dus nog iets langer taxiën.”

Geef een reactie