1/2 Dagje Staten


Vandaag een half dagje Provinciale Staten PS) voor mij, en ik ben erg blij dat ik zo consequent ben geweest voor mezelf. Eenmaal thuis slaat de vermoeidheid pas echt toe, een kwestie van niet willen toegeven of zo. Toch heb ik mezelf een beetje nuttig kunnen maken.

Bij aankomst liep ik tegen een half afgebouwde blauwe muur aan van Milieudefensie, die actie voerde tegen het volbouwen van Moerdijk en de polder bij Dinteloord. Omdat ik ‘Gasten van de Staten’ had, moest ik na een kennismaking weer snel verder. De woordvoerder zette me wel op het verkeerde been toen hij zei dat Moerdijk & Dinteloord op de agenda stonden.

Ons standpunt over Moerdijk is helder:

Wordt in het huidige beleid voor de stedelijke woningbouw het principe zuinig ruimtegebruik nog enigszins gehanteerd, bij bedrijventerreinen is dat nog steeds niet gebruikelijk. De SP vindt dat de nadruk veel meer moet liggen op duurzame herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in plaats van steeds maar weer nieuwe terreinen te ontwikkelen.

Het bovenregionale bedrijventerrein Moerdijk 2 dient daarom definitief te worden afgeblazen. Een realistische behoefteraming dient het uitgangspunt te vormen voor alle (ruimtelijke) beslissingen over herstructurering of nieuwe aanleg.

Maar het SP-standpunt over Dinteloord is wankelende. In de vorige periode waren we voor het aanwijzen van de Dinteloordse polder als glastuinbouwgebied. Zelf ben ik er niet zo blij mee, Spencer Zeegers ook niet. En vandaag bleek dat we ons standpunt opnieuw gaan bekijken.

Gasten van de Staten
Steeds meer statenleden krijgen het door, alleen de wachttijd loopt enorm op (er is weer plek in maart 2009), nu ook meer burgers zich spontaan melden om een dagje Gast van de Staten te zijn. Vandaag had ik een clubje Tilburgse en Bossche COC-ers te gast, maar die werden ruimschoots in aantal overtroffen door mensen uit de hele provincie die zich zelf hadden aangemeld.

Ik heb de Tilburgse COC-bestuurders gekoppeld aan SP-statenlid Veerle Sleegers, sinds kort fractievoorzitter in de Tilburgse gemeenteraad, om wat bij te praten.

De vergadering van Provinciale Staten (PS) is vandaag begonnen met vuurwerk. Meteen aan het begin heeft Mieke Geeraedts (VVD) namens de voltallige oppositie en PvdA + VVD gevraagd heeft om de behandeling een maand uit te stellen. Gedeputeerde Rüpp was not amused en gebruikte grote woorden.  Zie ook het bericht van gisteren over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Essent (& Nuon?)
Wouter heeft net een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over Essent. De SP wil:

‘een meningsvormend debat met de andere aandeelhouders over het aandeelhouderschap van Essent en de daarmee samenhangende gewenste ontwikkeling van de energiesector’

Zijn eerste toespraak in Provinciale Staten vindt later vandaag plaats, vandaar alvast de foto waar Wouter de motie toelicht. En hier de koppeling naar zijn blog met een uitgebreid verslag.

PS: Zit ik me achteraf af te vragen of ik me nou schuldig moet voelen of niet. Ik houd het er maar op dat het eerlijker is zó. Ook Statenlid van de PvdA-fractie  was ziek, dus dat streept lekker weg tegen mijn stem. Dus toch maar geen schuldgevoel, heeft ook geen zin.

This Post Has 6 Comments

  1. Ik neem aan dat je tegen die tijd met ’t fototoestel klaar staat? 😉

  2. Ron, goed dat je ff een half dagje rust genomen heb, heeft ook geholpen in het halen van een meerderheid voor de Maatschappelijke Stages:-)
    Goed weekend!

  3. Ach, ook mevrouw Tsoutsanis was er niet. Zit er dus vooral niet over in!

  4. Laat de voor-stemmers er dan maar zelf achter komen dat scholen zowel als de organisaties die de stagiaires moeten gaan opvangen niet zullen staan te juichen. Het is een hels karwei voor een school om je hele leerlingenpopulatie onder te brengen op zo’n maatschappelijke-stageplek. Daar hebben scholen naast alle verplichte onderdelen van het curriculum en alle andere onderwijs-, begeleidings- en organisatietaken veel te weinig middelen en personeel voor. Dat moet de regering structureel aanpakken, in plaats ervan dat de provincie scholen afscheept met een wassen-neus-bedragje. Daarnaast zijn de vrijwilligersorganisaties al overbelast door alle verzoeken om te bemiddelen bij het vinden van stageplekken. Laat staan de ontvangende organisaties: Die zijn vaak al blij dat ze hun reguliere takenpakket kunnen uitvoeren, zonder dat ze ongetrainde en soms ongemotiveerde jongeren moeten gaan begeleiden. Tijdens de afgelopen Statenvergadering scheen me toe dat het CDA er geen fluit van begreep, de praktijk niet kent. En dat de PvdA hiermee wilde scoren waar die partij op andere, voor de provincie écht cruciale onderwerpen geen vuist kunnen maken. Kortom: Maatschappelijke stages zijn hartstikke goed voor jongeren maar alleen reëel als Den Haag de onderwijssector (en ook de ontvangende zorg- en welzijnssector) voldoende faciliteert om die taak uit te voeren. Met alle bezuinigingen op zorg en welzijn en een kabinet dat niet doorpakt op de essentiële dingen zal dat nog wel een tijd duren.

Geef een reactie