met dank aan Wouter

Provinciale Statenvergadering. Sterk uitgedund en geen stemmingen. Die zijn morgen. Morgen ook weer vuurwerk over Essent.

En verder werd ik door de voorzitter gedwongen (hij gunde me de eer) voor een paar zinnen naar het spreekgestoelte te komen waardoor mijn opmerkingen over een Statenvoorstel meer gewicht kregen dan nodig. Na een paar missers bij grensoverschrijdende milieu-incidenten vond ik het gepast als niet alleen ambtelijk de opmerkingen in het voorstel van de Zuidelijk Rekenkamer werden ‘herkend’ maar dat Gedeputeerde Staten (GS) zich wat enthousiaster achter de aanbevelingen hadden geschaard.

Wat volgde was een non-debatje tussen Hoes en Van Zeeland of het nu zo in het voorstel stond terwijl het mij ging over daadwerkelijke situaties uit het recente verleden waar het mis ging en dat niet expliciet door GS erkend werd.

Geef een reactie