In Memoriam: Madam Mom

In Memoriam: Madam Mom

Wanneer ik Madame Mom voor het eerst ontmoette, weet ik niet meer precies. In mijn herinnering was ze erbij vanaf het begin van de samenwerking met Bandanh Chaktomok. For English, follow this link.

Madam Mom

De echte naam van Madam Mom was Ya Sethadavuth, maar iedereen zei Mom. Mom volgde vrij snel nadat onze samenwerking startte de voorzitter op van onze partnerorganisatie Bandanh Chaktomok. Mom kwam – evenals onze coördinator – uit Battambang. Het dagelijkse werk doe ik nu al jaren met coördinator Bunthorn, maar Mom was vaak aanwezig bij de eerste ontmoeting na mijn aankomst in Cambodja.

Untenu & BC Network Cambodia

En als er een officiële overeenkomst getekend moest worden, dan deed Mom dat namens Bandanh Chaktomok.

Madam Mom was een flamboyante verschijning. Klein van stuk maar altijd charmant én aanwezig. Ze sprak haar talen, en zo keuvelden we ook wat af in het Frans.

Hoewel haar naam al deed vermoeden dat er ook een zeer vrouwelijke kant schuilde in Ya, verscheen plots de echte Madame een jaar of wat geleden op Facebook. En femme was Mom aanwezig bij officiële bijeenkomsten, en wat zag ze er mooi uit!

En vanochtend was het eerste wat ik op Facebook zag dit:

https://www.facebook.com/bunthorn.kong/posts/2904709889566875

Mandam Mom is 60 jaar oud geworden. Getuige de vele reacties onder het bericht was ik niet de enige die gechoqueerd was door haar plotse overlijden. De LHBTI-gemeenschap zamelt nu geld in voor een uitvaart voor Madame Mom. Stichting Untenu zal ook een bijdrage leveren.

Het zal niet veel mensen uit het land lukken bij de uitvaart aanwezig te zijn. Met Khmer Nieuwjaar in het vooruitzicht heeft de overheid vanwege de corona-crisis alle reizen tussen districten verboden. De LHBTI-gemeenschap in Battambang zal er zijn.

En in gedachten ben ik er bij.

In Memoriam: Madam Mom (english)

I don’t remember exactly when I first met Madam Mom. In my memory she was there from the beginning of the collaboration of Untenu Foundation with Bandanh Chaktomok.

Madam Mom’s real name was Ya Sethadavuth, but everyone said Mom. Soon after our collaboration started Mom became the chairman of our partner organization Bandanh Chaktomok. Mom – like our coordinator – was from Battambang. I have been doing the daily work for years with coordinator Bunthorn, but Mom was often present at the first meeting after my arrival in Cambodia. And if an official agreement had to be signed, Mom did it on behalf of Bandanh Chaktomok.

Madam Mom was a flamboyant figure. Small in size but always charming. if Mama was there, she would be very present, in a pleasant way. She loved to speak French with me.

Although her name already suggested that there was a feminine side in Ya, the real Madam suddenly appeared on Facebook a year or so ago. En femme Mom was present at official meetings, and she looked so beautiful!

This morning the first thing I saw on Facebook was the announcement that Madam Mom deceased. She was only 60 years old. Judging by the many responses under the post, I was not the only one shocked by her sudden death. The LGBTI community is now raising money for a funeral service for Madam Mom. The Untenu Foundation will also contribute.

Not many people from the country will be able to attend the funeral. With Khmer New Year on the horizon, the government has banned all travel between districts because of the corona crisis. The LGBTI community in Battambang will be there.

In my thoughts I will be there as well.

This Post Has One Comment

Geef een reactie