Geen edelherten

Geen edelherten

Ik had graag geschreven over edelherten, maar ik heb een hele vergadering half brak bijgewoond om aan het einde te horen dat het onderwerp in verband met de tijd naar de volgende commissievergadering wordt doorgeschoven. We waren, zoals inmiddels gebruikelijk, lekker uitgelopen.

Geen edelherten dus

Geen herten dus, alhoewel ik wel door diverse mensen ben aangesproken op het artikel in het Brabants Dagblad. Mevrouw Maij-Weggen heeft het dan wel niet gelezen, anderen wél. Want ook daarover werd gesproken (zie ‘Ken ik u?’). Er kwam allerlei interessants voorbij vandaag, maar zoals gezegd, ik was een beetje brak en van die pillen ga je soms ongenadig gapen en en hoe later het werd hoe minder geconcentreerd ik was. Houd het blog van Annegien Wijnands in de gaten voor een verslag over de Waterschappen.

Eugène de Groot, Nico Schouten, Cora Steffens

Verkiezingen Waterschappen

De Waterschapsverkiezingen waren het belangrijkste onderwerp. Daarvoor was gedeputeerde Cora Steffens achter de tafel aangeschoven (foto boven v.l.n.r.: secretaris Eugène de Groot, voorzitter Nico Schouten en gedeputeerde Cora Steffens). En voor de SP voerde Willemieke Arts het woord. Belangrijkste discussiepunt zijn de geborgde zetels. Dat zijn zetels die op voorhand verdeeld zijn en waarop mensen benoemd worden op basis van een verdeling. De overige zetels worden gekozen door u en ik. Maar die geborgde zetels zijn dus in wezen niet democratisch gekozen. Nu ook het bedrijfsleven meer zetels krijgen dan natuur- en milieuclubs, zorgde dat voor de nodige discussie. Maar gelukkig hebben CDA en VVD de meerderheid, dus die bedrijven zitten snor. Fijn dat de PvdA bij monde van Annegien Wijnands hier ook stelling tegen nam.

Groen Woud

Verder is nog gesproken over de begrenzing van het nationaal landschap het Groene Woud, waarbij door Stichting Boterwijk werd ingesproken. Naast Boterwijk-West dreigt ook een gedeelte van het Aa-dal bij Heeswijk en de Kloosterstraat buiten het Groene Woud te vallen. Daar zijn veel partijen tegen, maar onduidelijk is nog hoe het er definitief uit gaat zien.

Zoals gezegd liep het zover uit dat hier en daar gaten vielen in de commissie omdat anderen al naar de volgende commissievergadering waren vertrokken (die in Eindhoven bij Omroep Brabant werd gehouden). En dus sloten we veel te laat af en werden de edelherten doorgeschoven. Het wordt een cliché, maar wordt vervolgd.

En nog excuses voor de beroerde foto. Ik heb dan wel een speciaal cameraatje, maar vanaf een beetje afstand krijg ik er enkel beroerde foto’s uit.

Geef een reactie