Gisteren nog een domper en vandaag een opsteker uit Den Haag. De Raad van State (RvS) heeft vandaag tegen de verwachting in een Nijmeegse milieu-organisatie wél ontvankelijk verklaard!

Mobilisation for the Environment (MOB) uit Nijmegen is wel partij bij de RvS omdat ze méér doet dan procederen tegen de overheid alleen:

Raad van State laat nu wél milieuclub toe
MOB uit Nijmegen doet volgens rechter meer dan procederen alleen

De Raad van State heeft gisteren een milieustichting uit Nijmegen wél als belangheb­bende erkend in haar hoger be­roep tegen een provinciale milieu­vergunning voor de vuilverbran­der van Sita in Roosendaal.

Twee stichtingen uit Amsterdam en Enschede werden kort na el­kaar juridisch buitenspel gezet in procedures op grond van de Na­tuurbeschermingswet in Brabant en Limburg, aangezien zij volgens de hoogste bestuursrechter slechts procederen tegen de overheid.

Mobilisation for the Environment (MOB) uit Nijmegen heeft kun­nen aantonen dat zij ten gunste van het milieu ook buiten de rechtszaal op eigen initiatief werk­zaamheden verricht. Zo adviseert MOB organisaties, geeft lezingen en overlegt met de overheid over milieuvraagstukken. Met zijn jong­ste uitspraak geeft de Raad van Sta­te nadere invulling aan de scher­pere eisen die hij sinds kort stelt aan organisaties om als belangheb­bend te worden toegelaten in de rechtszaal. Dat MOB deze juridi­sche toets der kritiek heeft door­staan, betekent dat deze organisa­tie ook weer kansrijk wordt in pro­cedures tegen een reeks uitbreidin­gen van veehouderijen rond Euro­pees beschermde natuurgebieden in Brabant. Hierin is zij door de provincie niet ontvankelijk ver­klaard. De rechter wees de bezwa­ren van MOB tegen de vergunning voor de vuilverbrander van Sita af.

Terwijl gisteren nog dit artikel in het Brabants Dagblad te lezen was: Eerste Brabantse milieuclub op juridisch zijspoor. Maar er is dus nog hoop. In elk geval is nu iets meer duidelijk welke richting het op gaat, wat de criteria zijn waaraan een milieuclub moet voldoen wil zij mogen procederen tegen beslissingen van de overheid.

 
 
 

Megastal Diessen
Gedeputeerde Rüpp studeert ondertussen nog op een reactie op de uitspraak van de RvS over de megastal in Diessen. Wel weet hija l te melden dat de bestuursrechter de plank lelijk mis sloeg. Je meot maar durven. Even afwachten of hij een nieuw feit vindt om de zaak opnieuw aan de RvS voor te leggen.

Geef een reactie