MarkdalBehalve PvdD, PVV en BrabantNu waren alle partijen vertegenwoordigd in een bomvolle zaal Vianden in Breda-Ginneken. Onderwerp: is er toekomst voor het Markdal?

Debat over Markdal

Echt spannend werd het niet. Heel voorspelbaar eigenlijk wilden alle vertegenwoordigers dat het Markdal – dat in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt – prioriteit krijgt van de provincie. Maar… Vorig jaar staakte VVD-Gedeputeerde Onno Hoes pogingen om grond te kopen van boeren. Het lukte niet. En vervolgens haalde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het Markdal van de top-prioriteitenlijst van nog te realiseren EHS’en. De meerderheid van de commissie was het daar niet mee eens.

Ondertussen in Den Haag: staatssecretaris Bleker (CDA) van o.a. natuur & boerenbelangen knabbelt aan de natuurop- en uitgaven waar voorgaande kabinetten zich aan hadden gecommitteerd. In het Markdal groeit ondertussen het besef dat het ook anders kan, bijvoorbeeld door mét de boeren en milieubeweging een plan maken dat door alle betrokken partijen wordt gedragen.

Wilbert Willems - Markdal - Breda

Dan zit je in een forum waar alle politieke partijen het natuurlijk eens zijn dat na 20 jaar van beloften de provincie die ook wel eens mag nakomen. Een zaal gevuld met natuurliefhebbers die bovendien soms – gevoed door enkele politici – de West-Brabantse kaart spelen. West-Brabant wordt in ‘Den Bosch’ niet gehoord, ze hebben ‘in die toren’ alleen maar oog en oor voor Oost-Brabant.

Ik heb geprobeerd wat spanning in het debat te krijgen door te stellen dat al die mooie woorden nobel klinken, maar dat PvdA, CDA en VVD wel de afgelopen veertig jaar de dienst uit maakten in Brabant en het in die tijd níet gelukt is om de EHS in het Markdal te realiseren. Zwartepieten is even leuk, maar vruchtbaarder is het om te kijken hoe het wel kan. En dat werd aangereikt door de BMF, die kansen ziet om met de boeren in gesprek te gaan over beheersplannen.

In mijn slotwoord pleitte ik dan ook voor samenwerking in West-Brabant en een plan bedenken dat van onderop komt. Als dat gedragen plan met één stem in Den Bosch wordt gepresenteerd, is de SP voor toekenning van topprioriteit en meer geld voor de EHS. Ik heb ook geopperd om één gebiedsplan te maken voor het Markdal en AA of Weerijs. Ondertussen staat niets Waterschap Brabantse Delta in de weg om alvast de  stuwen aan te passen voor kanovaarders en vissen.


Wethouder Wilbert Willems (GL) vat de politieke discussie samen.

West-Brabant

Ik kon het niet laten ook nog wat te zeggen over West-Brabant. Want de West-Brabantse kandidaten geneerden zich niet om op te roepen vooral op een West-Brabantse kandidaat te stemmen, dat was de enige garantie dat de West-Brabantse stem gehoord wordt. Ben ik dan voor niks als Oost-Brabander al die keren naar West-Brabant getogen om met mensen te praten over zaken die speelden? (zoek maar eens op luchtmeetstations, bomenkap en verdroging op de Brabantse Wal, kolencentrales, Moerdijk, BasF, windmolens,  enz.)

Ik krijg zo langzamerhand het idee dat West-Brabant een minderwaardigheidscpomplex bezit, en dat geheel ten onrechte. Het is er prachtig en vaak vinden mensen wél de weg naar het provinciehuis. Ik kan alleen voor mezelf spreken: als ik benaderd wordt dan kom ik. Alleen maar roepen dat je achtergesteld wordt helpt niet. Je actief inzetten voor de politiek en maatschappij helpt wel.

BN De Stem schreef over de avond:

Taskforce voor het Markdal

BREDA – Een taskforce moet het vervolg van de herinrichting van het Markdal gaan vlottrekken. Al­leen met een bundeling van krach­ten tussen boeren, natuurvereni­gingen, gemeenten en het water­schap liggen er weer kansen voor natuurherstel en het weer laten meanderen van het laatste stuk van de Mark richting Belgische grens. Een gebiedsplan moet de provincie vervolgens overtuigen om middelen vrij te maken.

Dat is het resultaat van een gistera­vond gehouden discussie over de toekomst van het Markdal. De uit­komst betekent dat het pad van grondverwerving van boeren wordt verlaten. De grondverwer­ving liep al jaren spaak. De provin­cie haakte af. Boeren in goed over­leg meer aan natuurbeheer laten doen lijkt de ingeslagen route. Vijf natuurverenigingen hadden de dis­cussie in aanwezigheid van acht potentiële Statenleden in zaal Vianden in het Ginneken op po­ten gezet. Met 150 bezoekers zat de zaal vol. SGP/ CU ging bij monde van Chris Baggerman het verst, hij zegde 5 miljoen euro toe voor het Markdal. Collegepartijen VVD, CDA en PvdA wachten de plan­nen af. SP, GroenLinks, D66 en 50plus achten ook een budget voor het Markdal wenselijk.

Geef een reactie