Enkele weken geleden had ik vragen opgesteld n.a.v. berichten in de media over nieuwe technische ontwikkelingen en de subsidiemogelijkheden bij Rijk en Provincie. Het antwoord kwam niet tijdens de commissie, nu wel schriftelijk.

Ik geef het hier maar weer zoals ik het binnenkreeg: 

Klopt de strekking van het bericht in het Brabants Dagblad van 12 november?

De strekking van het bericht in het Brabants Dagblad van 12 november 2008 klopt niet en is onvolledig.

Onjuist: er wordt in het krantenartikel geschreven dat er een minimale eis van 3,1 gigajoule geldt. Deze eis wordt niet gesteld in genoemde regelingen. Er wordt geschreven dat de regeling geen ruimte biedt voor innovatieve producten. Dit is niet juist. Onze regeling biedt ruimte voor innovatieve producten. Om als maatregel te tellen moet men dan wel 200 m³ aardgas besparen. Het product van Solior bespaart conform opgave ongeveer de helft van deze gevraagde minimale besparing. Om met de solior boiler in aanmerking te komen voor de provinciale stimuleringsregeling moet men dit apparaat dus combineren met andere aanpassingen om als maatregel te kunnen meetellen. 

Onvolledig: de provincie heeft Solior aangegeven dat het voor zijn product, en alle andere zonneboilers, en voor de betroken burgers, veel beter is om de nieuwe nationale regeling voor duurzame warmte te gebruiken. Men krijgt voor zonneboilers via de SDE duurzame warmte regeling een vergoeding die aanzienlijk hoger ligt dan de vergoeding die men van onze regeling krijgt. De nieuwe nationale regeling is niet stapelbaar met andere regelingen en daarom is het slim om de nationale duurzame warmte regeling te benutten. De Brabander die aan het verbouwen is, kan daarnaast dan de Brabantse subsidie gebruiken voor andere te nemen maatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas of het plaatsen van isolatie. Hier zijn geen nationale subidiemogelijkheden voor. Op deze wijze wordt de portemonnee en het milieu het beste gediend.

Hoe flexibel wilt én kunt u zijn bij het toekennen van subsidie voor nieuwe technieken die wel aan de doelstelling voldoen, maar wellicht niet aan ‘te simpel’ gehouden subsidieregeling?

De regeling biedt ruimte. Deze vraag is verder met het antwoord op voorgaande vraag beantwoord.

Hoeveel tijd heeft u nodig om de subsidieregeling aan te passen, zodanig dat tegemoet gekomen kan worden aan Brabantse subsidieverzoeken voor Solior-zonneboiler?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Brabanders, zowel de mogelijkheden van de nationale Duurzame Warmte regeling, als de mogelijkheden van onze regeling ten volle benutten, zullen we de informatievoorziening op het aanvraagformulier en website aanpassen. Dit realiseren we binnen vier weken.

This Post Has One Comment

Geef een reactie