Eerste toespraak: ontgrondingen

Eerste toespraak: ontgrondingen
14 december 2007

Vanmiddag was mijn eerste toespraak (maiden speech zegt mevrouw Maij-Weggen altijd) in Provinciale Staten (PS). Hij ging over de Verordening Ontgrondingen.

Collega Marusjka Lestrade beloofde een foto te maken (bloggers steunen elkaar). In de wandelgangen vroeg gedeputeerde Hoes grappend : “Ik wist niet dat dit onderwerp je zo interesseerde?”. Een verslag (voorlopig zonder foto’s) van een enerverend dagje Statenwerk. Morgen wat meer over de inhoud, want daar gaat het tenslotte om in de politiek.

Superinteressant is het onderwerp ontgrondingen voor veel mensen natuurlijk ook niet echt. Maar ja, het onderwerp komt voorbij en  het is belangrijk genoeg, en dan moet je er als Statenlid wat mee. Deze week stond in het teken van steun verwerven voor het amendement om ook natuurontwikkelingsprojecten vrij te stellen van vergunningen. Hierdoor lopen die minder vertraging op en zijn de kosten voor de projecten ook lager. Samen met Annegien Wijnands van de PvdA ben ik de boer opgegaan voor steun van het amendement. Gisteren kwam die van het CDA en daarmee was een meerderheid in principe voor elkaar. Vandaag tussen de bedrijven door ben ik de andere partijen langs gegaan.


Op de VVD na, wilden allen partijen in PS het amendement mee indienen. Werk voor fractiemedewerker Cecile dus, om alle logo’s en namen van ondertekenaars in het document te plakken. Dan moeten de handtekeningen verzameld worden. Tussendoor nog overleg met de VVD (of ze echt niet willen) en daarna mijn bijdrage in de eerste termijn.

Ik vertelde dit gisteren aan mijn zus en haar reactie was dat alles zo was voorgekookt. Ik snap die reactie ook wel, het komt allemaal heel ondoorzichtig over. De afweging om het zo te doen is dat ik de keus heb als ik iets wil bereiken om een wijzigingsvoorstel in te dienen en in de vergadering af te wachten of er steun is. Het alternatief is om van tevoren al steun te verwerven. Ik wil iets bereiken, veranderen. Het gevaar dat er in de vergadering allerlei politiek gedoe ontstaat (steunt de hele coalitie het voorstel of een gedeelte en dan dus maar helemaal niet) dat het voorstel afgeschoten wordt.

Maar goed, het werd een hectische dag vandaag. Om te beginnen was eerst het rapport van de rekenkamer aan de beurt. Door alle heisa (moties waarover onderhandeld moest worden; uitgebreide lunch met presentatie Liliane Fonds; uitstel omdat gedeputeerde Hoes bij een ondertekening moest zijn) kwam ‘mijn’ onderwerp als laatste aan bod. Dat kwam ergens goed uit, want tussen de bedrijven door moest er steeds overlegd worden. Onno Hoes (met zijn beleidsambtenaren) en de VVD vreesden dat door het amendement de deuren wagenwijd opengezet zouden worden voor oncontroleerbare ontgrondingen.

Ambtenaren gingen aan de slag om een goede juridisch waterdichte formulering te maken. Het nieuwe amendement moest overlegd worden. Ik kan wel genieten van het politieke spel. Het is een beetje geven en een beetje nemen en zo kun je toch wat bereiken. Maar vermoeiend was het allemaal ook. Toen de formulering gevonden was en de indieners waren akkoord, moest ik even langs de gedeputeerde. Uiteindelijk wilde de VVD ook mee ondertekenen en is het amendement met algehele stemmen aangenomen.

Omdat sommigen het einde van de vergadering niet meer meemaakten wegens andere verplichtingen, werd de stemming over een motie die ik indiende ook nog een spannende vertoning. Hier had ik niet echt voor gelobbyd, maar toch ging de helft van de statenleden mee. Normaalgesproken hebben VVD en CDA een meerderheid, maar dat was nu plots niet meer duidelijk. Opnieuw gestemd met hand opsteken. Helaas waren er meer van de SP en PvdA naar huis waardoor het met 23 voor en 24 tegen verworpen werd.

Ik ging bijna naast mijn schoenen lopen toen de gedeputeerde me prees voor de voorbereiding. Gelukkig kon ik in mijn tweede termijn Annegien Wijnands erbij betrekken die er ook het nodige voor gedaan had. Voor ons beiden was het de eerste toespraak in de Staten vandaag.

Met dank aan Marusjka Lestrade van D66 voor de foto’s!

This Post Has One Comment

  1. Leuke Foto`s En je staat er zo relex bij “GEWOON RON” en dat zonder stropdas. Oja het gaat om de inhoud en niet om de stropdas !!

    Teken de Petitie tegen uitbuiting van huishoudelijk werkers !!! op http://www.schoonwerk.nl

Geef een reactie