Bezoek uit Deurne


Wat als je in Deurne naast een bedrijf woont dat de regels aan zijn laars lapt? Dan ga je vechten. Ook als je tegengewerkt wordt?

Bezoek uit Deurne

Sommige mensen vechten door en soms komen ze bij ons terecht en proberen we te helpen. In augustus 2007 was ik al eens ter plekke om met buurtbewoners te praten en rond te wandelen in de wijk (klik hier voor eerder blog).

Ik kon toen niet veel uitrichten, het was heel onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. En als provinciaal politicus moet ik ons dagelijks bestuur wel ergens op aan kunnen spreken, anders heeft het geen zin. Om een beetje zicht te krijgen op de gang van zaken in Nederland-regeltjesland, eerst dit: De gemeente maakt een bestemmingsplan waarin ze aangeeft welke activiteit waar mag plaatsvinden. Over het algemeen zal een verstandige gemeente geen (middel-)zware industrie naast een woonwijk toestaan. Het kan soms zo groeien dat een klein bedrijfje uitgroeit tot een overlastgevend bedrijf.

Dat is in Deurne het geval. Omwonenden spreken de gemeente aan op de milieuvergunning van het bedrijf. De gemeente moet handhavend optreden als de regels uit de milieuvergunning overtreden worden. Als de gemeente weigert op te treden kan VROM hierop toezien. Kán, maar dat is geen plicht. VROM kan ook niet alles.

Zie het als burger maar eens voor elkaar te krijgen om een gemeente tot de orde te roepen. Je kunt naar de Raad van State,maar dat kost veel geld en tijd. In dit geval heeft het betreffende bedrijf een gemeentelijke (en dus geen provinciale vergunning). De provincie heeft alleen zijdelings een rol. Wat ik vandaag begreep alleen een soort tweede lijnsrol. Maar daar kopen de mensen uit de stationszone in Deurne niets voor.

Binnenkort gaan we Gedeputeerde Staten dan ook vragen om hun neus eens in Deurne te laten zien en hun ogen en oren open te zetten. En we gaan GS vragen om te kijken of de gemeente Deurne te bewegen is haar bestemmingsplan te herzien. Volgende week meer hierover.

Wij hebben helaas ook geen oplossing, maar we kunnen in elk geval proberen er naartoe te werken.

This Post Has 2 Comments

  1. Hallo Ron, mooi stukje.
    Ik weet dat je voorzichtig bent, ik hoop dat we met z’n allen eindelijk eens het verschil kunnen maken. Alvast bedankt voor jullie tijd en inzet.

    Groeten uit de Peel, Johan en Annemie.

  2. Hier bij wil ik de fractie van de SP bedanken voor de steun en inbreng. AL heeft het al meer dan 8 jaar gespeeld,is het nog steeds mogelijk om de neus dezelfde richting op te krijgen. Echter tussen een Raadslid en een Statenlid van een partij zit veel verschil in, dat heb ik vandaag wel gemerkt bij het bezoek in Den Bosch. Wij werden hartelijk ontvangen in Den Bosch, er werd naar ons geluisterd en we kregen huiswerk mee !!

    Ron & Nico Bedankt !!!

    Jack van Diesen

Geef een reactie