Wilde zwijnen afschieten heeft geen zin

Wilde zwijnen afschieten heeft geen zin
Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay.


Het afschieten van wilde zwijnen om de populatie in te tomen heeft weinig zin. De natuur reageert door de vruchtbaarheid van de wilde zwijnen te vergroten. Er worden nu meer jongen geboren per zeug dan vroeger.

Dit is vandaag in het Brabants Dagblad te lezen:

Wilde zwijnen krijgen steeds meer biggen

De wilde zwijnen op de Veluwe krijgen steeds meer big­gen. Aan het eind van de vorige eeuw kreeg een zeug gemiddeld twee biggen per worp. Nu is dat aantal al opgelopen tot ruim vier en in nationaal park De Hoge Velu­we krijgt een vrouwtjeszwijn bijna zes biggen in één keer.

Dat zegt voorzitter Marcel Vos­sestein van de Koninklijke Neder­landse Vereniging voor Veldbiolo­gie KNNV op de internetpagina van vereniging Het Edelhert. Veld­bioloog Vossestein heeft recent een nota over de door hem ver­wachte ‘wilde zwijnenbom’ naar het ministerie van Natuur en de provincie Gelderland gestuurd. Volgens hem raken de zwijnenpo­pulaties op de Veluwe instabiel door het afschotbeleid. De natuur reageert daarop door de vrucht­baarheid van zeugen te verhogen.


Vossestein stelt dat zeugen rond 2015 al ongeveer elf biggen per keer zullen baren, als het beleid niet verandert. De wilde zwijnen worden nu intensief bejaagd, maar hebben tegelijkertijd meer voedsel dan ooit. De KNNV-voorzitter noemt het gehanteerde streefgetal van 860 bosvarkens op de hele Ve­luwe ‘absurd’. „Dat betekent onge­veer twintig zwijnen op een leefge­bied ter grootte van tweeduizend voetbalvelden. Maar er is genoeg ruimte voor ongeveer drieduizend dieren”, aldus de bioloog. In de no­ta pleit Vossestein ook voor jacht­vrije kernen in dichtbeboste gebie­den. Dat weerhoudt de populaties er volgens hem van om tuinen en wegbermen kapot te wroeten.

Meer informatie op de webstek van Vereniging het Edelhert.

Geef een reactie