Meagastallen Land van Cuijk

Afgelopen vrijdag bracht ik mijn eerste werkbezoek als Statenlid. Samen met collega Mia van Boxtel, SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen en twee SP-raadsleden uit Boxmeer werden we door enkele leden van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) bijgepraat over de reconstructieplannen in het Land van Cuijk.

Na een uitleg met de landkaarten op tafel (waar mijn oren van klapperden) werden we in een busje langs de verschillende plaatsen gereden om in de praktijk te ervaren hoe de verschillende plannen voor natuur en milieu uitpakken.


Krista van Velzen (rechts)

De theorie zal ik iedereen besparen, maar wat me duidelijk is geworden dat de Boerenpartij samen met ZLTO goed voor haar achterban heeft gezorgd. Ondanks beperkende maatregelen voor de intensieve landbouw (bio-industrie) heeft men het voor elkaar gekregen om bijna overal uit te breiden. Is het niet met het aantal varkens of kippen, dan wel door het perceel maximaal te bebouwen met stallen. Soms kunnen boeren die aan de rand van een natuurgebied boeren zo toch uitbreiden.

Eén van de meest in het oog springende gevallen was de verplaatsing én uitbreiding van een kippenschuur. Deze moest weg bij een natuurgebied, maar dreigt nu groter terug te komen in het leefgebied van een dasssenfamilie. Bij een boerengezin kregen we uitleg. De BMF en omwonende boeren hebben een rechtzaak aangespannen om de vestiging tegen te gaan. De schuur wordt zo groot, dat er geen plek meer is om de wettelijk verplichte compensatiebeplanting te realiseren.


dassendrol


dassenburgt

Met de BMF hebben we afgesproken dat we elkaar op de hoogte blijven houden. Gelukkig kan ik op hun deskundigheid rekenen als de reconstructieplannen in Provinciale Staten aan de orde komen.  

Geef een reactie