De Openbare Besluitenlijst (OBL) van de vergadering van Gedeputeerde Staten (GS) is weer verzonden en er stonden twee interessante besluiten op: de beantwoording van de vragen over de AWACS en die over Deurne.

Heel apart, zeker nu de NAVO-basis Geilenkirchen wel haar mond open doet tegen de Limburgse omroep L1, weten GS nog van niets. Dit maak ik althans op uit de paar regels uit de OBL, de officiële antwoorden moeten nog volgen:

Het is nog niet bekend of de vliegbasis Eindhoven in beeld is voor de overname van (vracht)vluchten van vliegbasis Geilenkirchen. Gedeputeerde Staten laten zich informeren via de desbetreffende overleggen, als het verantwoordelijk ministerie van Defensie hier een besluit over bekend maakt. Dit hebben GS geantwoord op vragen van de SP Statenfractie over de mogelijke verplaatsing van de AWACS vluchten.

Over Deurne weinig hoopgevends in de paar regels uit de OBL:

De gemeente Deurne is bevoegd om klachten zoals die binnenkomen bij de milieuklachtenlijn van de provincie, af te handelen. Deze klachtenlijn, die 24 uur per dag bereikbaar is, fungeert in sommige gevallen als doorgeefluik. Dit antwoorden GS als antwoord op vragen van de heer R. van Zeeland en S.J. Zeegers van de SP-statenfractie.

Dat wisten we natuurlijk allemaal al. Maar wat GS nu gaan doen wordt helaas niet vermeld. Ook even afwachten tot de antwoorden netjes zijn uitgeschreven.

This Post Has One Comment

  1. Over Deurne weinig hoopgevends in de paar regels uit de OBL: Wij blijven daar toch anders over denken.

    Immers als je Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB genoemd, belemmert bij het onderzoek en grof te woord staat, is er meer aan de hand. Helaas mogen wij niet verder ingaan op de zaak.Immers met het rapport van StAB en de bodemonderzoeken staan wij veel sterker dan Firma van de Weijer, en het gaat hier om vervuiling dat gerelateerd is aan het Bedrijf Van de Weijer. Doofpot wordt het naar onze mening nooit omdat er sprake is van een economisch delict !!

Geef een reactie