Wie krijgt de Lofprijs der Nederlandse Taal 2006 en wie de Sofprijs?

De Stichting Nederlands reikt elk jaar de Lof- en de Sofprijs der Nederlandse Taal uit. Lezers van hun webstek leveren elke maand kandidaten aan waaruit eenmaal per jaar gekozen kan worden. De Lofprijs is voor de persoon of het instituut die het Nederlands op een goede manier gebruikt. De Sofprijs gaat naar een persoon of instelling die het Nederlands verkwanselt.

Net als vorig jaar kunnen de bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands bepalen wie er de Lofprijs en wie de Sofprijs der Nederlandse Taal krijgt. Onder de tien kandidaten voor de Lofprijs staat ook de minister van Verkeer& Waterstaat Karla Peijs, die het vorig jaar de Sofprijs kreeg (die ze overigens weigerde te aanvaarden). Andere Lofkandidaten zijn, onder meer, Edsilia Rombley, de Volkskrant en André Rouvoet.

Er zijn negen kandidaten die meedingen naar de Sofprijs. Dat zijn, onder meer, het ministerie van Economische Zaken, Schiphol, TNT en het Centraal Planbureau.De webverkiezing sluit 10 februari. Snelle stemmers maken een kans op de woordenlijst 2400 x liever Nederlands. Een volledige lijst van kandidaten plus een toelichting is te vinden op de SLofprijspagina.

Dit jaar worden de Lof- en de Sofprijs der Nederlandse Taal voor de vierde keer uitgeloofd. Eerdere winnaars van de Lofprijs waren: Gerrit Komrij (2005), het dagblad Trouw (2004) en de KNAW. De Sofprijswinnaars waren achtereenvolgens: Karla Peijs, Neelie Kroes en Philips.

De Stichting Nederlands komt op voor het gebruik van het Nederlands, waar dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Zij wil de Nederlandssprekenden bewust maken van de sluipende taalverdringing die op het ogenblik in het Nederlandse taaldomein plaatsvindt, vooral in het onderwijs en het bedrijfsleven.

This Post Has 2 Comments

  1. De uitkomst is:
    Lofprijs gaat naar André Rouvoet/ChristenUnie voor het opnemen in het partijprogramma van de wens het Nederlands te verankeren in de grondwet.
    De Sofprijs der Nederlandse Taal gaat naar het ministerie van Economische Zaken dat zo zijn best doet zo Engels mogelijk over te komen met campagnes als PointOne, de …roadshow en een taakgroep met de naam taskforce Energietransisitie (waren we net van de taskforce Jeugdwerkloosheid af).

    Ns: ‘Plaat uw reactie’?

  2. Mijn webmeester heeft het inmiddels aangepast. Met dank voor je opmerking!

Geef een reactie