Wet Ruimtelijke Ordening


Nu aan de orde: de nWRO (nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening). Als SP willen we een tijdelijke verordening om ongelukken te voorkomen. Tussen nu en het moment dat er een verordening is kunnen gemeenten plannen toestaan die in strijd zijn met wat we als provincie willen. En weer stond Milieudefensie vanmorgen paraat om Statenleden op te vangen. Alles draait om de verordening. Eerst wilde vehalve de linkse oppossitie geen verordening (waar regels worden gesteld over wat we wel en niet willen in de ruimtelijke orde). Pas toen de minister ‘verordoneerde’ dat er wel een moest komen was gedeputeerde Paul Rüpp gedwongen om vóór een verordening te zijn.


Statenleden worden opgewacht door leden van Milieudefensie en Stichting Glashard NEE.

Met pijn en moeite gaat het CDA nu akkoord. Maar voordat er een verordening is, is er tijdelijk niets geregeld. En wat doen we dan? Een tijdelijke verordening instellen zeggen wij als SP. Spencer Zeegers (SP-fractie) had een mooie bijdrage (ik krijg hem later en plaats hem hier) waar hij e.e.a. in historisch perspectief zet.


Spencer Zeegers aan het woord.

Spencer heeft namens de SP-fractie de volgende drie amendementen ingediend (klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting):

Gedeputeerde Rupp ontraadde erg stellig onze motie en amendementen als zouden we met een kanon op een mug schieten.

In een zeldzaam moment van verbroedering (zo vaak zijn D66 en SP het niet eens met elkaar) nam Marusjka Lestrade het over van Spencer Zeegers bij het interumperen van Rüpp. Het is namelijk niet toegestaan om meer dan twee maal over het zelfde onderwerp  een interruptie te plegen.

verrassende ontwikkeling
In de zoveelste schorsing is D66 met CDA, PvdA, GroenLinks en CU-SGP aan de slag gegaan om een nieuw amendement te formuleren, zonder – voor zover ik nu weet – de SP daarin te betrekken. Spencer handhaaft het SP-amendement (wat overigens ook dfoor D66 als eerste optie gesteund wordt), met de aantekening dat GS niet op de stoel moet gaan zitten van de colleges van Burgemeester en Wethouders. Beschermen van de Brabantse ruimte is het doel. Mochten onze amendementen niet worden aangenomen dan steunt de SP het amendement van bovengenoemde partijen wel (als second best).

De SP-amendementen en -moties zijn weggestemd. Het voorstel van GS is aangenomen, maar met de nodige tegenstemmen op onderdelen. Voor de die hards, houd brabant.nl in de gaten voor het verslag.

This Post Has One Comment

  1. Milieu nee nu even niet !!!

    Als gemeente kunnen doen en laten wat ze willen is de Provincie altijd te LAAT !!

Geef een reactie