Overleg over waterplan

Veel zaken vragen om aandacht momenteel, maar eerst een blogje van het overleg dat ik vandaag had -samen met Annegien Wijnands van de PvdA – met de BMF over het Provinciaal Waterplan. Het voorontwerp staat vrijdag op de agenda van onze commissie Ruimte & Milieu (cie RM).

Overleg met PvdA over Waterplan

Zo’n gesprek is geen overbodige luxe, zeker gezien de kennisachterstand die Provinciale Staten (PS) op dit vlak hebben. De BMF had juist een reactie klaar die ze samen met de Brabantse milieu- en natuurorganisaties gaan indienen. Dat scheelt alvast.

Wat ook scheelde (voor de BMF) was dat we samen op gesprek konden. Wel een beetje vreemd: een oppositie- en een coaltiepartij samen in gesprek met de milieubeweging. Maar op dit punt zijn SP en PvdA met de andere linkse fracties niet tevreden over het beleid van Gedeputeerde Hoes.

Rest dan nog de reacties van de ministeries van LNV en VROM, BrabantWater, de industrie, ZLTO en de Provinciale Omgevingscommissie (POC). Op een enkele uitzondering wordt er stevige kritiek geuit op de plannen van Gedeputeerde Hoes (zie ook mijn eerdere blog hierobver).

Het voorontwerp Provinciaal Waterplan heeft wat vertraging opgelopen omdat Gedeputeerde Staten het voorstel van Hoes  enkele malen terug hebben gestuurd. Vandaar ook dat de digitale versie nog niet zo lang in ons bezit is. Dit voorstel (geïnteresseerden klikken hier voor de digitale versie) wordt vanaf december ter inzage gelegd en zal een jaar later pas door PS goedgekeurd worden.

Waterplan – welke richting?

Vorig jaar in de commissie (zie blog van 22 november 2007) hebben we de keuzegemaakt welke richting we op zouden gaan met dit plan. De keuzes van PS waren een meerderheidsstandpunt. Namens de SP heb ik toen gezegd dat we de ambities voor wat betreft de waterkwaliteit hoog moeten inzetten. Dat is dus niet gebeurd en daar zien we nu de eerste resultaten van. Het is een heel ingewikkelde materie die veel inleeswerk vergt. Ik hoop vrijdag wat meer te kunnen bloggen over de inhoud, ik houd mijn kruit nog een beetje droog.

Het zal nog lastig worden om zaken te veranderen ten gunste van de natuur en het milieu, gezien de verhoudingen in PS. Maar de PvdA is steeds kritischer t.o.v. Gedeputeerde Hoes en de vraag is wat het CDA gaat doen. Heel kort door de bocht komt het er op neer in het Provinciaal Waterplan dat er gebroken wordt met het oude beleid (waar ook het CDA medeverantwoordelijk voor was) en dat meer en meer de economie op een verkeerde manier voorrang krijgt boven ecologie.

Het idee dat je generaties na ons schoon oppervlakte- en grondwater nalaat en dat juist dát economisch voordeel met zich meebrengt is nog niet tot deze gedeputeerde doorgedrongen. Eerder lijkt hij nú cadeautjes voor boeren en bedrijven weg te willen geven door beregening en grondwateronttrekkking ruimer toe te staan.


Alle blogs over het Provinciaal Waterplan lees je hier.

Achtergrond over de Kaderrichtlijn Water vind je hier.


Tot slot: strontpoten

Vrijdag dus meer hierover. Op de foto overigens het Natuurmuseum Noord-Brabant, waar ook de kantoren van de BMF zijn gevestigd. Ik ben nu dus al twee keer door het museum gewandeld zonder echt veel gezien te hebben. (natuurlijk zag ik op het toilet weer die leuke tegels) Wel interessant voor kinderen, getuige de vele schoolklassen die ik rond zag lopen tussen de opgezette dieren.

Geef een reactie