Roerige avond

figuur_activiteiten_reiling

’t Was even peentjes zweten bij de presentatie van het ‘Reilingrapport‘ zoals het in de volksmond heet. Zo’n veertig man van Reiling in werkkleding in de zaal is op zijn zachtst gezegd behoorlijk bepalend voor de sfeer. Maar wel goed dat ze hun zegje deden. Evenals de burgemeesters, die toch reageerden.

20100908_ron_burgemeesters

Je kunt je lastig voorbereiden op een invasie medewerkers die net als de bewoners óók kwaad zijn. En hoe reageer je als de directeur van het bedrijf niet zo fijnzinnig de toon zet. Op één punt had hij gelijk – en dat heb ik ook gezegd – we hadden de vraag over het vrachtverkeer anders moeten stellen. Het dondert de bewoners ook niet van wie de overlast van vrachtwagens afkomstig is, als er maar een oplossing komt.

20100908_reiling_personeel

Maar op een snedige opmerking dat er maar weinig Sterkselnaren in de zaal zaten heb ik gisteren wijselijk niet gereageerd. iedereen weet dat dit onderwerp voor tweespalt zorgt in de Sterkselse gemeenschap (dan druk ik het genuanceerd uit) en als je aankondigt dat het personeel zichtbaar aanwezig zal zijn, dan snap ik dat andere mensen wegblijven.

Maar goed, ze waren er, en dat was op zich goed. Hun zorgen zijn immers ook reëel. En daar gaat het uiteindelijk om: dat er een balans gevonden wordt tussen de werkgelegenheid enerzijds en het milieu en de leefbaarheid voor de omwonenden anderzijds. En die balans is er nu absoluut niet.

20100909_ed_reiling

Terug naar het rapport (SP Geldrop-Mierlo heeft het rapport al op de webstek, klik hier). Ik heb de belangrijkste conclusies gepresenteerd. Van de 500 uitgezette enquêtes zijn er 239 retour gekomen, een respons van 48%.

geuroverlast
54% van de respondenten geeft aan geuroverlast te ervaren. Daarvan ervaart 20% dit dagelijks:

figuur_geuroverlast

vervuiling
54% van de respondenten ervaart overlast van vervuiling. Daarvan geeft 46% aan dit dagelijks te ervaren:

figuur_vervuiling

geluidsoverlast
57% van de respondenten geeft aan geluidsoverlast te ervaren, waarvan 60% dagelijks:

figuur_geluidsoverlast

verkeersoverlast
79% van de mensen die een enquête heeft teruggestuurd ervaart verkeersoverlast. 76% hiervan geeft aan dagelijks overlast van verkeer te ervaren:

figuur_verkeersoverlast

gezondheid
67% van de respondenten maakt zich zorgen over de gezondheid in relatie tot de activiteiten van Reiling:

figuur_gezondheid

klachten
46% van de respondenten heeft nooit ergens een klacht ingediend n.a.v. ervaren overlast, 17% heeft het overwogen en 37% heeft daadwerkelijk een klacht ingediend. Van degenen die ooit een klacht heeft ingediend is 88% niet tevreden over de afwikkeling daarvan.

figuur_klachten

84% van de respondenten geeft aan de activiteiten van Reiling ongewenst te vinden in de nabijheid van Sterksel of Maarheeze.

figuur_activiteiten_reiling

In tegenstelling tot tevoren bezworen wilde burgemeester Meinema van Cranendonck (op de foto boven, midden) en burgemeester Verhoeven van Heeze-Leende (rechts) wél reageren op het rapport. Op opmerkingen uit de zaal die duidelijk aan de gemeente geadresseerd waren reageerden ze dan weer niet. Volgens mij hebben ze de opmerkingen wel in hun oren geknoopt.

20100908_statenleden

Na de aanbieding van het rapport aan de burgemeesters kregen de uitgenodigde Statenleden (foto boven v.l.n.r.) Evert van Schoonhoven (GL), Annegien Wijnands (PvdA), Cor van der Burgt (VVD en Fer Smolders (CDA de gelegenheid te reageren.

De winstpunten wat mij betreft: Een toezegging door Fer Smolders (breed gedeeld) dat in de eerstvolgende commissievergadering aan de Gedeputeerde gevraagd zal worden initiatief te nemen om uit de impasse te komen rond de ontsluitingsweg.

Verder zei het ene Statenlid het wat uitgesprokener dan de ander, maar algemeen werd wel gedeeld dat een brede afweging gemaakt moet worden waar belangen van bedrijf, werknemers, milieu en omwonenden moeten worden betrokken.

20100908_ron_meinema_spreekt

Het bedrijf gaf bij monde van directeur Driessen aan dat het in beginsel niet negatief stond tegen verplaatsing van het bedrijf, Waarheen is dan wel een cruciale vraag. En wie dat gaat betalen.

Tot slot is het positief dat nu én de gemeenten én in Provinciale Staten aandacht is voor de problematiek, wat er verder ook van de onderzoeksmethode gezegd kan worden (niet perfect), dat er op deze manier aandacht voor de zaak kwam werd gewaardeerd.

Dank aan alle enquêteurs, al dan niet van de SP, speciale dank aan Helen Vereijken (SP-voorzitter Geldrop-Mierlo) en fractiemedewerker Ramon Boersbroek voor al het werk dat ze verzet hebben. Het was al met al een hele klus.

Er valt nog veel meer over te schrijven, zo gaf statenmaatje Veerle Slegers nog een uiteenzetting over de opeenstapeling van ongewenste activiteiten die gebied en bewoners te wachten staan (Reiling, LOG, uitbreiding woningen Providentia). Voor vandaag laat ik het hierbij.

Geef een reactie