Vandaag heb ik samen met Marijke Kamphorst en Nico Heijmans vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap in de museumtuin van het Noordbrabants Museum.

Omdat ik naast mijn vader in de auto zit (onderweg naar televisie-opnamen) kan ik lekker luxe doorwerken. Hieronder wel kort en bondig de vragen, omdat we er bijna zijn:

Geacht College,

In ‘s-Hertogenbosch is al geruime tijd onderwerp van discussie hoe om te gaan met de oude bomen in de museumtuin van het Noordbrabants Museum (NbM) nu het Stedelijke Museum
‘s-Hertogenbosch (SM’s) met het NbM een cluster gaat vormen. De SP-fractie heeft enkele vragen over het museumcluster en de ruimtelijke inpassing hiervan:

  1. Van wanneer dateren de plannen om tot een zogenaamd museumcluster te komen en van wie kwam het initiatief hiertoe?
  2. Wat is de rol van de Provincie/GS m.b.t. het museumcluster? Wat is de (provinciale) argumentatie achter het idee om de twee musea te clusteren?
  3. Is uw College op de hoogte van aangrenzende stedelijke plannen rond de Zuidwal?
  4. Bent u het met ons eens dat indien een clustering onontkoombaar is, nieuwbouw buiten de museumtuin meer voor de hand ligt?
  5. Van wanneer dateert de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart met daarop o.a. historisch groen en waarop is deze gebaseerd? Is de kaart nog actueel?
  6. Wat is de rol van de Provincie als eigenaar van de grond en de bomen betreffende de nieuwbouw in de museumtuin?
  7. Bent u bereid met de gemeente ‘s-Hertogenbosch alle opties v.w.b. uitbreiding van de musea te bespreken, waaronder de optie om het aangrenzende voormalige KPN-terrein bij de plannen te betrekken?
  8. In hoeverre kunt u de kap van enkele zeer oude en waardevolle bomen (waaronder één van de Cultuurhistorische Waardenkaart) rijmen met het Provinciale beleid inzake Historisch Groen en het tegengaan van fijn stof in stedelijk gebied?
  9. Wat klopt er van de bewering dat GS niet over zal gaan tot het kappen van bomen in de museumtuin voordat de bouwvergunning definitief is?

This Post Has One Comment

  1. Heb je al iets vernomen Ron?

Geef een reactie