Voorzitter Beleidsevaluatiehoudt hoop

Voorzitter prof. Ben Hoetjes van de commissie, links op de foto.
De voorzitter van de commissie Beleidsevaluatie (cie BE) heeft nog hoop op een goede afloop van de crises rond de cie BE.  Dat zegt hij vanochtend in het Brabants Dagblad.

Voorzitter blijft in onderzoekscommissie

De commissie beleidsevaluatie ‘heeft te leven’ met het besluit van Provinciale Staten dat zij dit jaar geen onderzoek mag doen naar de reconstructie van het Brabantse buitengebied. Dat vindt haar voorzitter, de Maas­trichtse hoogleraar Ben Hoetjes.
Hij ontkent van plan te zijn uit de commissie te stappen, zoals Staten­leden hebben beweerd die dat zelf overwegen naar aanleiding van het door CDA en VVD geforceer­de Statenbesluit. ,,De selectie van onderwerpen die worden onder­zocht moet goedgekeurd worden door de Staten. Die hebben daarin het laatste woord’, reageert Hoe­tjes op de problemen die rond de commissie beleidsevaluatie zijn ontstaan.

De hoogleraar denkt dat er best nog een uitweg is te vinden in dit hoogopgelopen politieke conflict waardoor de commissie op sprin­gen staat. Als dat gebeurt, wordt de taak van de Staten als contro­leur van de uitvoerende macht in het provinciehuis uitgehold.

Hoetjes verklaart het wél onaccep­tabel te vinden dat de commisie het toneel wordt van politieke schermutselingen, zoals begin de­ze maand bleek. “De commissie moet ervoor zor­gen dat onderzoek zorgvuldig, deugdelijk en onafhankelijk wordt uitgevoerd”, oordeelt hij.

Ik ben benieuwd hoeveel Statenleden die lid zijn van de commissie het met hem eens zijn. Ik zie het nog altijd somber in. De verhoudingen zijn grondig verstoord. Eerst maar eens een goed gesprek in het nieuwe jaar…

Op de foto links Ben Hoetjes, voorzitter van de cie BE, rechts Paul Ligthart – onafhankelijk lid van de commissie. Zie ook eerdere blogs hier en hier.

Geef een reactie