De vergadering van Provinciale Staten (en de uitzending) zit er op, Gedeputeerde Staten zijn aan zet. Het provinciale parlement heeft gesproken (en erg lang): de Essent-aandelen worden niet verkocht. Op de foto gedeputeerden en enkele ambtenaren na afloop van de vergadering.

Een nieuwigheidje (dat totaal uit het niets kwam) in de Statenzaal: de interruptiemicrofoons staan nu in het midden van de zaal, pal voor de gedeputeerdentafel. Of hierbij gedacht is aan de diepgewortelde wens om onze collega’s van achteren te aanschouwen tijdens het debat – wie zal het zeggen. Op de foto Birgit Verstappen (PvdD) en Nico Heijmans (SP) van achteren. Niets ten nadele van hun achterkanten, maar ik vind het geen vooruitgang.

Nico Heijmans bood Annemarie Moons (gedeputeerde, PvdA) 34.000 handtekeningen aan tégen de verkoop van Essent-aandelen.

Nu is Mieke Geeraedts van de VVD aan het woord. Tot nu toe blijft ze uiterst kritisch en uit de één-tweetjes tussen de CDA- en PvdA-woordvoerder tussendoor, én uit de kritische interrupties van PvdA aan het adres van de VVD-fractievoorzitter tekent zich langzaam het volgende scenario af (maar zoals de Engelsen zeggen It ain’t over tilll the fat lady sings): CDA, PvdA, D66 voor verkoop (samen 27 zetels; eentje te weinig). Als CU/SGP, PvdD en de Brabantse Partij (elk 1 zetel consequent blijven is een meerderheid tegen verkoop.

Laatste opmerkelijke opmerking van Geeraedts: een meerderheid heeft moeite met onderdelen van het akkoord. Dat kan erop wijzen dat enkele leden vrij zijn om voor te stemmen. Lees hier de analyse van de Volkskrant. Maar het hoge woord is eruit: een kleine minderheid van de VVD-fractie stemt wél in met de verkoop. Een meerderheid tegen is nu alleen nog mogelijk als de PvdA (gedeeltelijk) tegen stemt.

De Partij van de Arbeid geeft bij monde van woordvoerder Piet Verrijt (foto hieronder) nog geen duidelijkheid. Wel veel omtrekkende bewegingen die het later vandaag mogelijk maken om voor te stemmen. Ook wierp hij net enkele vragen op die – als de antwooorden van GS niet bevredigend zijn – het juist mogelijk maken om tegen te stemmen. De PvdA houdt het nog even spannend.

Feitelijk vraagt de PvdA om een toezegging dat RWE nog betere garanties geeft om duurzaam te produceren en om eerst Essent te verkopen en daarna een groen energiebedrijf op te richten.

De Volkskrant weet het al: verkoop gaat door, lees hier. Het Brabants Dagblad ook, maar is het niet met VK eens, lees maar.

Nieuwe tussenstand (14.53 uur): de fractie van CU/SGP (1 zetel) en PvdD (ook 1 zetel) zijn tegen verkoop. Ik heb begrepen dat 1 CDA-Statenlid niet anwezig is. Als de PvdA voor stemt is de grootte van het aantal VVD-ers dat instemt bepalend voor de uitslag. Ook de BP is tegen verkoop.

Gedeputeerde Moons (PvdA, foto boven) reageert nu namens het college van GS. Ze was in elk geval niet blij met de oproep van minister Van der Hoeven om niet in te stemmen met vervreemding van de Essent-aandelen.

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over de fractiediscipline bij de PvdA. De media zitten er met hun neus bovenop en er zijn steeds bijgewerkte nieuwsberichten op internet te vinden.

Alles lijkt nu te draaien om de afspraken over duurzaamheid. Dinsdag tekent RWE (pas) de overeenkomst die regelt dat er geïnvesteerd wordt in duurzame energie. Bovendien moet de provincie naar de rechter stappen als blijkt dat RWE (met niet zo’n beste reputatie op groen gebied) de afspraken schendt. En de afspraken gelden ook maar voor vijf jaar.

De fractiewoordvoerders van de vier grootste partijen voor de nieuwe interruptiemicrofoons (boven). Achter het spreekgestoelte heeft Gedeputeerde Rüpp de plaats ingenomen van Gedeputeerde Moons (onder).

De tweede termijn begint nu na een schorsing van bijna anderhalf uur, waarin de PvdA lang vergaderd heeft. Het CDA was erg kort en bondig, maar het was wel duidelijk welke kant het opging. Van Nico Heijmans hoor ik net dat Onno Hoes op zijn twitterpagina heeft gemeld dat ons verhaal (SP) waardeloos was. En dat terwijl we bij dezelfde conclusie uitkomen. En inderdaad:

wordt spannend of iedereen echt politieke spel kan bedrijven zodat we ook een stap vooruit maken en bal vakkkundig bij Den Haag terugleggen 

groen links met een helder verhaal. sommige partijen blijven dicht bij hun principes.

meerderheid VVD tegen. benieuwd wat de PvdA gaat doen, die moet nu kleur bekennen.

spannend! VVD voert nu het woord en is zeer kritisch. SP verhaal was waardeloos!

Nico diende mede namens GroenLinks een motie in die oproept af te zien van verkoop van Essent-aandelen. Nog altijd bericht de Volkskrant dat de verkoop nabij is en het Brabants Dagblad dat ‘afschieten van de verkoop’ aanstaande is.

De PvdA is er na anderhalf uur schorsing nog niet uit. Twijfel tot en met en de fractie heeft nog een schorsing nodig voordat ze het oordeel kan vellen. PvdA-voorzitter Ploumen roept ondertussen de Brabantse fractie op om tegen verkoop te stemmen.

Gedeputeerde Moons gaf aan dat op 12 mei GS pas duidelijk maakt wat ze besluiten. Provinciale Staten (parlement)mogen zich uitspreken, maar over dit onderwerp heeft GS (regering) beslissingsbevoegdheid. Dikke kans dat we nog een paar weken van onzekerheid tegemoet gaan.

En weer een schorsing van een kwartier om de PvdA de gelegenheid te geven om met een geloofwaardig verhaal te komen.

20.00 uur:
Nog steeds schorsing en wilde geruchten. Ook de PvdA zou verdeeld gaan stemmen waarna de VVD geschrokken schijnt te zijn en weer is gaan overleggen. Ik mag natuurlijk niet speculeren, maar het lijkt er verdacht veel op dat er gecalculeerd verdeeld gestemd zou gaan worden en dat het afschieten van de verkoop nooit de bedoeling is geweest.

Mocht het allemaal niet zo lopen, dan heb ik dit natuurlijk nooit zo gezegd. Het blijft wel spannend zo, al hoop ik dat voor het vertrouwen van de mensen in de politiek, VVD en PvdA eens hun ruggen recht houden. Anders komen ze weg met veel kritiek spuien en uiteindelijk gewoon instemmen.

20.22 uur:
De motie van SP en GroenLinks is aangenomen. De meerderheid heeft uiteindelijk tegen de verkoop van Essent aan RWE gestemd. Gelukkig zijn de geruchten niet waar gebleken.

Ik heb enkele PvdA-collega’s en een VVD-collega gefeliciteerd met hun moed om voor onze motie te stemmen. Het zal allemaal niet gemakkelijk zijn geweest. Nu is het afwachten of GS het fatsoen hebben dit besluit te respecteren. En afwachten of de hele gang van zaken nog consequenties heeft voor de coalitie.

Nog een stukje voor de Brabantse SP-pagina gemaakt en nu eerst maar eens lekker slapen…

This Post Has One Comment

  1. GEWELDIG! Dat er maar vele tegenstemmers mogen volgen tegen de uitverkoop van de nutsbedrijven!

Geef een reactie