Goede megastallendiscussie


De zaal was redelijk gevuld en de aanwezigen tevreden met het verloop van de discussie. De SP-fractie organiseerde in Rijkevoort een tweede openbare discussie-avond over megastallen.

Op de foto boven voorzitter Astrid van Lier van stichting Leefomgeving Gezond.

Na Diessen was gisteravond Rijkevoort aan de beurt voor een openbare discussie-avond over megastallen. Naar schatting 75 mensen waren op de avond afgekomen. Rijkvoort en Haps zijn kleine dorpen in de gemeente Boxmeer en worden omsloten door LandbouwOntwikkelingsGebieden (LOG) die zijn aangezwezen als uitbreidingsgebied voor varkens- en kippenstallen.

Ron Lodewijks (foto boven) leidde de discussie in het forum en zaal in goede banen. Als eerste hield professor Bruil een inleiding (hiervan plaats ik later de videobeelden).

De grote vraag bijft, ook na deze avond, wat er nog gedaan kan worden om de komst van veefabrieken tegen te gaan. Het CDA staat voor het familiebderijf en gaf daar bij monde van Statenlid Noud van Vught ook een definitie van: een bedrijf met hooguit 3 à 4 personeelsleden die werken op een gesloten bedrijf met 750 fokzeugen en in totaal circa 2000 varkens.

SP-kTweede Kamerlid Hugo Polderman uit Roosendaal viel het CDA aan op haar mooie woorden, maar gebrek aan daden in deze. Uiteindelijk moeten we ons afvragen of we deze vorm van veeteelt nog wel willen. Polderman vindt (uiteraard met mij) dat dat niet zou moeten. Maar dat stuitte weer tegen de borst van ZLTO, de markt moet zijn werk kunnen doen, heette het.

Vanuit de zaal kwamen veel vragen en opmerkingen, zowel pro als contra de LOG’s en megastallen.

Zelfs een vertegenwoordiger  of producent van luchtwassers was naar Rijkevoort gekomen om vanuit de zaal (zie foto onder) uit te leggen dat ook bestaande stallen van luchtwassers kunnen worden voorzien.

Ik ga de komende dagen de uurtjes die ik vrij heb besteden om de videobeelden te bekijken en zo mogelijk te publiceren hier, dan kan iedereen horen wat er gezegd is.

Geef een reactie