Deze week heeft de gemeenteraad van Maasdonk unaniem ingestemd om legalisatie aan te vragen van ’t Soperse Bos, een gedeelte van recreatiepark Vinkeloord. Eerder sprak ik hierover met bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en de fractie van Partij Maasdonk.

Partij Maasdonk had bedenkingen bij het plan. Dat ze nu toch hebben ingestemd komt omdat hun amendement is aangenomen. Hierin wordt als voorwaarde voorlegalisering gesteld dat het voormalige Hypecoterrein niet wordt volgebouwd met bungalows en bllokhutten waardoor het hele circus weer van voren af aan kon beginnen (permanent bewonen >>> legalisering).

Lees hieronder het verslag van de raadsvergadering. Het komt van Kl!knieuws.

Raad unaniem achter legalisatie Soperse Bos

MAASDONK – ’Op voorwaarde dat het voormalige Hypecoterrein niet ontwikkeld wordt als bungalow- en/of vakantiewoningenpark.’ Na het toevoegen van deze clausule aan het beginselbesluit, op aandringen van Partij Maasdonk, stond niets de Maasdonkse gemeenteraad nog in de weg om dinsdagavond unaniem in te stemmen met de legalisatie van bungalowpark Het Soperse Bos bij Vinkeloord. Daar hadden de partijen wel even een korte schorsing van de raadsvergadering voor nodig, om de exacte tekst van het amendement nog wat bij te schaven, zodat iedereen akkoord kon gaan. ”Een unaniem raadsbesluit is in deze kwestie van het hoogste belang, als signaal aan de provincie”, stelde raadslid Jan van Hoek (Dorp Vinkel) in zijn spreektijd al. Wethouder Rini van de Ven adviseerde de raad in eerste instantie om het amendement niét aan te nemen, omdat de gemeente in het verleden afspraken met Libéma, de exploitant van Vinkeloord, over het terrein van het voormalige pluimveebedrijf Hypeco heeft gemaakt. ”Als we daar eenzijdig op terugkomen, betekent dat in feite contractbreuk”, stelde de wethouder. Partij Maasdonk was niet onder de indruk. ”Wij willen gewoon voorkomen dat we over tien jaar weer in hetzelfde schuitje zitten als nu met Het Soperse Bos”, reageerde raadslid Henk Heijmans. Tijdens de schorsing bogen de partijen zich over de exacte tekst van het amendement. Besloten werd om af te spreken dat de gemeente niet akkoord gaat met het volzetten van het Hypecoterrein met bungalows, blokhutten en aanverwante vaste vakantiehuisjes. De ontwikkeling van het terrein tot bijvoorbeeld een kampeerterrein voor (sta)caravans en tenten is voor de raad – vooralsnog – geen bezwaar. Het college van burgemeester en wethouders schaarde zich vervolgens met de raad achter het besluit.

Geef een reactie