Weer naar Boxtel

Vandaag een werkbezoek met statencommissies naar Boxtel en in de middag een overleg met Brabantse SP-wethouders.

 

Voor dat laatste heb ik een werkbezoek aan de Unie van Waterschappen laten schieten, maar dat leest u morgen wel in de krant, want er was een officieel moment met gedeputeerde Hoes. Maar eerst het gecombineerde werkbezoek van de commissies Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid (cie EMG) en Ruimte & Milieu (cie RM) aan Boxtel. Daar werden we bijgepraat over de stand van zaken rond de herstructurering van oude bedrijventerreinen. Hier speelt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (de BOM) een grote rol (en dochtermaatschappij Brabantse Herstructurering Bedrijventerreinen (BHB).


De heren van de BOM, links de heer Gordon.

Het was allemaal wel interessant, maar niet echt mijn ding. SP-statenlid Nico Schouten heeft daarom het woord gevoerd, hij is tenslotte lid van de cie EMG. En ik ben meegegaan omdat er verder niemand van de SP-fractie kon. Wij verkeren in de luxe positie dat we het werk over veel mensen kunnen verdelen. Het gevaar is wel dat je je terugtrekt op je eigen eilandje (in mijn geval milieu).  Dus goed om eens mee te maken, maar ruimtelijke ordening is ontzettend belangrijk, maar niet mijn specialisme.

Ik heb helaas geen namen genoteerd, maar wie van puzzelen houdt, zoekt de webstek van de BOM op (koppeling bovenin het artikel). Boxtels’ wethouder van Milieu, Ger van den Oetelaar, die kende ik nog wel van een vorig werkbezoek aan Boxtel. Hij hield een inleiding en fungeerde tijdens de busrit langs een gedeeltelijk aangepakt bedrijventerrein als reisleider. Aan het begin van de bijeenkomst bood hij gedeputeerde Annnemarie Moons (foto boven) en commissievorozitter Conny Kerkhofs (CDA) een rapport aan. Titel is me ontschoten, maar ongetwijfeld krijgen we binnenkort een kopie in de bus.

Het was eigenlijk mijn beste dag niet vandaag, moe en zo. Dus met plezier verwijs ik alvast naar collega-statenbloggers Annegien Wijnands en Marusjka Lestrade voor een meer inhoudelijk verslag en vast en zeker betere foto’s. Marusjka Lestrade had een mooie foto van mij gemaakt. Ik klaag altijd dat ik er nooit goed opsta, maar haar lukt het geregeld wél om mij er goed op te krijgen.


Foto door Marusjka Lestrade.

Brabantse SP-wethouders
Dat aantal groeit ook zonder verkiezingen. Er zijn er nu 10 van en het is goed om elkaar een paar keer per jaar te zien en te spreken. Wat speelt er op gemeentelijk niverau en wat kunnen wij als statenfractie ermee. Maar ergens is iets mis gegaan (wethouders zijn ook erg druk bezet) en van de tien waren er twee naar het provinciehuis gekomen: kersverse wethouder (en Lid in de Orde van Oranje-Nassau)


Paul Huijgen ontvangt uit handen van burgemeester Vreeman de koninklijke onderscheiding.

Paul Huijgen en wethouder Bert Moeskops uit Boxmeer. Toch was het een nuttig gesprek. Met Bert Moeskops hebben we de stand van zaken rond de megastallen in Rijkevoort besproken en Paul Huijgen had goede ideeën om het overleg tussen de wethouders en de statenfractie op een hoger niveau te brengen.

Geef een reactie