Hier dan eindelijk een verslagje van de interpellatie, voor wie het niet gezien heeft.

Ik had geen tekst voorbereid op papier. Dus uit het (moede) hoofd heb ik de interpellatie ingeluid. Daarin heb ik allereerst Gedeputeerde Rüpp bedankt voor de snelle beantwoording. Er stond namelijk donderdag al een gedeeltelijk antwoord op omroepbrabant.nl en tijdens de vergadering werden de schriftelijke antwoorden al uitgedeeld.

Paul Rüpp

Het toont aan dat Paul Rüpp de urgentie wel ziet. Maar helaas wil hij ook weer niet het Rijk voor de voeten lopen door zelf  het initiatief te nemen. Jammergenoeg heb ik de antwoorden in de Statenzaal laten liggen, maar in essentie kwamen ze hier op neer: De Gedeputeerde is bereid om mee te betalen aan het onderzoek, mocht het Ministerie van LNV of VWS daartoe besluiten.

Tweede winstpunt van het debat was dat hij nu al aangaf – indien het Rijk geen onderzoek begint – bereid is in april zelf het initiatief te nemen om samen met de andere reconstructieprovincies een onderzoek te starten.

Pikant vond ik de opstelling van de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD. Nou moet ik zeggen dat ik van de VVD op dit punt helemaal niets verwacht. De opstelling van VVD-woordvoerder mevrouw Prins verraadt altijd een hoge mate van prikkelbaarheid richting SP. Schriftelijke vragen waren wat haar betreft ook goed genoeg geweest. Vooral over de vorm praten en niet over de inhoud.

Varkens
2007 – mestbiggen

Het CDA had natuurlijk een probleempje doordat ze in december zelf een motie had ingediend die een Brabants onderzoek mogelijk moest maken. Nu was het argument tegen onze motie dat er ‘zorgvuldigheid betracht moest worden’ en wij gingen blijkbaar te snel. Daarop heb ik uiteraard gevraagd of uitvoering van hún motie in december dan wél tot zorgvuldigheid zou hebben geleid. Verder wilde men het proces niet frustreren. Waarop ik weer aanvoerde dat het CDA haar eigen december-motie nauwelijks in wilde trekken om haar eigen Gedeputeerde de ruimte te geven om te overleggen. Het proces was toen even niet in beeld. Op beide interrupties kreeg ik niet echt een antwoord. En meer dan twee keer mag je niet interrumperen op één onderwerp.

Dan de PvdA. Die lijkt klakkeloos het CDA te volgen. De sociaal-democraten waren zelfs nog korter en stelliger in hun afwijzing van een uitspraak om nu helderheiod te verschaffen. Als VWS geen onderzoek wenst, wil de PvdA eerst weten waarom niet en dan pas wil ze overwegen om als Provincie zelf iets te ondernemen. Ik heb echt mijn best gedaan – misschien wel te veel? – om het het CDA gemakkelijk te maken om ons voorstel te steunen. Maar tegen een njet van Gedeputeerde Rüpp kan het CDA, en in haar kielzog de PvdA, blijkbaar niet op. 

Kortom een draai van 180 graden van in elk geval CDA en PvdA, de VVD was nooit enthousiast. Dat is in elk geval consequent, het minste wat ik ervan kan zeggen. De gehele oppositie was gelukkig ook niet verdeeld en wel consequent in haar volharding om nu wel duidelijkheid te bieden aan al die verontruste Brabanders.

Kortom, nóg geen duidelijkheid, naar verwachting wel in april. Maar ook dat weet je in de politiek nooit zeker.

Geef een reactie