De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rond het bedrijf Reiling in Sterksel. De SP-fractie in Provinciale Staten heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de milieuvergunning van Reiling en de handhaving van die vergunning door de provincie. Vanavond organiseert de SP een informatieve avond in Dorpshuis Valentijn in Sterksel.

Naast een nieuwe milieuvergunning voor Reiling is er nog een ontwikkeling in het buitengebied van Sterksel die de aandacht verdient: het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Chijnsgoed.

Wat betekent dit allemaal voor omwonenden op het gebied van geurhinder en risico’s voor de gezondheid?

De SP organiseert daarom op woensdag 20 januari in het Dorpshuis in Sterksel een openbare avond. We hopen de inwoners dan bij te praten over de ontwikkelingen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hebt u specifieke vragen en wilt u die alvast dlenen, dan kunt u ze sturen naar rboersbroek@brabant.nl (fractiemedewerker SP).

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur zaal open, koffie & thee

20.00 uur opening door Ron van Zeeland, SP-fractie Provinciale Staten

20.10 uur GGD-arts Henk Jans geeft antwoord op vragen over gezondheidsaspecten composteerbedrijven.

21.00 uur pauze

21.15 uur Politieke discussie (PvdA, VVD, CDA) over buitengebied Sterksel o.l.v. Veerle Slegers, SP-fractie Provinciale Staten

21.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

22.00 uur Afsluiting

Graag tot ziens op 20 januari!
Dorpshuis Valentijn (Valentijn 3, 6029 RJ in Sterksel)

Geef een reactie