Met een SP-delegatie ben ik zaterdag in Eerde (gemeente Veghel) geweest om te praten met het ‘Actiecomité Toerisme Nee’ dat strijdt tegen in hun ogen ongewenste ontwikkelingen in hun woonomgeving.

Als je een weblog bijhoudt, dan kom je nog eens ergens. Zo wisten de mensen van het comité mij ook te vinden. Het probleem is vaak dat ik niet écht de woordvoerder ben op een bepaald terrein.

Gelukkig was het me gelukt om collega Spencer Zeegers mee te nemen, hij weet ontzettend veel over ruimtelijke ordening en hij kan bogen op heel wat politieke ervaring. Zo zat hij ook aan de ‘andere kant’ van in het gemeentebestuur, als één van de eerste SP-wethouders in Uden.

Omdat de Vlagheide grenst aan drie gemeenten had ik ook twee SP-gemeenteraadsleden uitgenodigd om erbij te zijn. Tonnie Wouters uit Schijndel en Anita Oerlemans uit Veghel. In Sint Oedenrode is de SP niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Leg maar eens aan verontruste bewoners uit dat de provincie zich sinds kort niet meer zo intensief bemoeit met ruimtelijke kwesties. Er moet écht een provinciaal belang in het geding zijn. Op één punt bleek dat het geval: de nieuwe randweg die gepland is dwars door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat gaat nog interessant worden.
Eerde vanaf de voormalige vuilnisbelt.

Verder zal de lokale politiek toch aan de slag moeten, voor zover de kritiek van het actiecomité terecht wordt bevonden. Wat in elk geval vreemd is, is dat sommige ontwikkelingen veel verder gaan dan zaken die vroeger niet werden toegestaan.

Kon op de plek van de koeienstal (bovenste foto) vroeger iemand zijn huis niet uitbreiden, nu dreigt er een bistro en camping te komen. En de omwonenden vrezen voor méér dan dat.

Ooit is gzegd dat de voormalige MOB-complexen (militaire mobilisatie- terreinen) terug zouden gaan naar de natuur. Dat is geregeld bij de overdracht naar de gemeenten. Die verplichting vervcalt blijkbaar na 10 jaar. Nu zijn er diverse plannen voor die complexen die meestal in bossen liggen.

Zo moet er een fietscrossterrein met clubhuis komen en zou het composteerbedrijf Den Oudengroep wel willen verkassen naar een voormalig MOB-complex. Dit laatste kan wellicht voor enige verlichting voor omwonenden van het huidige bedrijf zorgen. Op de nieuwe lokatie kan alles overdekt worden zodat er geen stankoverlast meer zal zijn.

Veel inwoners van Eerde hebben het idee dat in hun uithoek allerlei activiteiten die elders niet gewenst zijn zomaar gedumpt worden. Soms is dat gevoel terecht, maar soms slaat men door.

Zo is er ooit fel geprotesteerd toen Schijndel voorstelde om een groep van 400 asielzoekers in het MOB-complex te huisvesten omdat het tentenkamp waar ze op dat momen verbleven voor menselijke huisvesting ongeschikt was (ik druk me nog netjes uit – de tenten waren bijvoorbeeld lek). Soms mag je van mensen verlangen dat niet alleen naar het eigen belang wordt gekeken, maar ook bijvoorbeeld naar dat van mensen in nood.

Eerdere blogs over Vlagheide hier en hier.

This Post Has One Comment

  1. Ik nodig de Fractie uit om te komen kijken naar Deurne. En laat u zien hoe ze daar met Imigranten om gaat…

Geef een reactie