Onrust in Den Dungen


Gisteren kreeg ik een telefoontje uit Den Dungen. De man die mij op het spoor heeft gezet van de bedreiging van de leefomgeving van de steenuiltjes in Den Dungen stopt met de bezwaarprocedure na vervelende ervaringen.

De mensen die al hun hele leven onderdak geven aan de steenuiltjes worden met de nek aangekeken en in het dorp wordt geroddeld. Eigenlijk is het te gek voor woorden en zegt het wat over de kortzichtigheid van mensen. Erger nog vind ik dat de gemeente Sint Michielsgestel in feite verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Als de gemeente een fatsoenlijke afweging van alle belangen had gemaakt, was er naast voldoende woningbouw voor Dungenaren ook ruimte geweest voor beschermde vogels die daar ook voorkomen.

Nu zijn zorgzame burgers de dupe van onwetendheid. Niemand heeft ooit beweerd (ook ik niet) dat er niet gebouwd mag worden in Den Dungen. Wat ik blijf betogen is dat er een goede afweging gemaakt moet worden. Welke beschermde dieren leven er in een plangebied? Aan wat voor soort woningen is behoefte in een dorp? Als dat duidelijk is, kan gezocht worden naar een geschikte bouwlocatie. En zo kunnen ook bijtijds maatregelen genomen worden om dieren andere leefruimte te bieden en hoeven dorpsbewoners elkaar niet met de nek aan te kijken.

Geef een reactie